Geomorfologické členenie Slovenska

Alpsko-himalájska sústava

1. Karpaty /podsústava/ – Gerlachovský štít (2.654,4m)

1.1. Západné Karpaty /provincia/ – Gerlachovský štít (2.654,4m)

1.1.1. Vnútorné Západné Karpaty /subprovincia/ – Gerlachovský štít (2.654,4m)

1.1.1.1. Slovenské rudohorie /oblasť/ – Stolica (1.476,4m)

1.1.1.1.1.  Veporské vrchy /celok/ – Fabova hoľa (1.438,8m)

1.1.1.1.1.1. Fabova hoľa /podcelok/ – Fabova hoľa (1.438,8m)

1.1.1.1.1.2. Balocké vrchy /podcelok/ – Klenovský Vepor (1.338,2m)

1.1.1.1.1.3. Sihlianska planina /podcelok/ – Drahová (1.117,9m)

1.1.1.1.1.4. Čierťaž /podcelok/ – Čierťaž (1.204,3m)

1.1.1.1.2. Spišsko-gemerský kras /celok/- Kľak (1.408,7m)

1.1.1.1.2.1. Muránska planina /podcelok/ – Kľak (1.408,7m)

1.1.1.1.2.2. Slovenský raj /podcelok/ – Borovniak (1.271,8m) v masíve vrchu Ondrejisko

1.1.1.1.3. Stolické vrchy /celok/ – Stolica (1.476,4m)

1.1.1.1.3.1. Stolica /podcelok/ – Stolica (1.476,4m)

1.1.1.1.3.2. Tŕstie /podcelok/ – Salašiská (1.132,4m) v masíve vrchu Tŕstie

1.1.1.1.3.2.1. Muránska brázda /časť/

1.1.1.1.3.3. Klenovské vrchy /podcelok/ – Ostrá (1.011,4m)

1.1.1.1.3.3.1. Kokavská brázda /časť/

1.1.1.1.3.4. Málinské vrchy /podcelok/ – Jasenina (995,2m)

1.1.1.1.3.4.1. Ipeľská brázda /časť/

1.1.1.1.4. Revúcka vrchovina /celok/ – Veľký Radzim (998,5m)

1.1.1.1.4.1. Cinobanské predhorie /podcelok/

1.1.1.1.4.1.1. Lovinobanská brázda /časť/

1.1.1.1.4.1.2. Málinská brázda /časť/

1.1.1.1.4.2. Železnícke predhorie /podcelok/ – Železník (813,5m)

1.1.1.1.4.2.1. Pokoradzská tabuľa /časť/

1.1.1.1.4.2.2. Blžská tabuľa /časť/

1.1.1.1.4.2.3. Rimavské podolie /časť/

1.1.1.1.4.2.4. Železnícka brázda /časť/

1.1.1.1.4.2.5. Jelšavské podolie /časť/

1.1.1.1.4.3. Hrádok /podcelok/ – Magura (882,3m)

1.1.1.1.4.3.1. Štítnické podolie /časť/

1.1.1.1.4.4. Turecká /podcelok/ – Turecká (953,4m)

1.1.1.1.4.4.1. Slanské podolie /časť/

1.1.1.1.4.5. Dobšinské predhorie /podcelok/ – Veľký Radzim (998,5m)

1.1.1.1.5. Rožňavská kotlina /celok/ – Mních (654,6m)

1.1.1.1.6. Slovenský kras /celok/ – Matesova skala (924,5m)

1.1.1.1.6.1. Jelšavský kras /podcelok/ – Slovenská skala (621,6m)

1.1.1.1.6.2. Koniarska planina /podcelok/ – Veterník (609,6m)

1.1.1.1.6.3. Plešivská planina /podcelok/ – Štít (851,2m)

1.1.1.1.6.4. Silická planina /podcelok/ – Malý vrch (678,9m)

1.1.1.1.6.4.1. Silické úboče /časť/

1.1.1.1.6.5. Horný vrch /podcelok/ – Matesova skala (924,5m)

1.1.1.1.6.5.1. Borčianska brázda /časť/

1.1.1.1.6.6. Zádielska planina /podcelok/ – Grečov (891,3m)

1.1.1.1.6.7. Jasovská planina /podcelok/ – sedlo Železná brána (736,0m)

1.1.1.1.6.8. Dolný vrch /podcelok/ – Pavlovský vrch (611,3m)

1.1.1.1.6.9. Turnianska kotlina /podcelok/

1.1.1.1.7. Volovské vrchy /celok/ – Zlatý stôl (1.322,4m)

1.1.1.1.7.1. Havranie vrchy /podcelok/

1.1.1.1.7.2. Knola /podcelok/ – Babiná (1.277,5m)

1.1.1.1.7.3. Zlatý stôl /podcelok/ – Zlatý stôl (1.322,4m)

1.1.1.1.7.4. Hnilecké vrchy /podcelok/ – Bukovec (1.126,7m)

1.1.1.1.7.4.1.  Galmus /časť/

1.1.1.1.7.4.2. Hnilecké podolie /časť/

1.1.1.1.7.5. Pipitka /podcelok/- Pipitka (1.224,8m)

1.1.1.1.7.6. Kojšovská hoľa /podcelok/ – Kojšovská hoľa (1.245,7m)

1.1.1.1.7.6.1. Hámorská brázda /časť/

1.1.1.1.7.7. Holička /podcelok/ – Holička (727,2m)

1.1.1.1.8. Čierna hora /celok/ – Roháčka (1.028,5m)

1.1.1.1.8.1. Roháčka /podcelok/ – Roháčka (1.028,5m)

1.1.1.1.8.2. Bujanovské vrchy /podcelok/ – Suchý vrch (798,9m)

1.1.1.1.8.3. Pokryvy /podcelok/ – Pokryvy (887,8m)

1.1.1.1.8.4. Sopotnické vrchy /podcelok/ – Somár (700,6m)

1.1.1.1.8.5. Hornádske predhorie /podcelok/

1.1.1.2. Fatransko-tatranská oblasť /oblasť/ – Gerlachovský štít (2.654,4m)

1.1.1.2.1. Malé Karpaty /celok/ – Záruby (767,4m)

1.1.1.2.1.1. Devínske Karpaty /podcelok/ – Devínska Kobyla (514,1m)

1.1.1.2.1.1.1. Devínska Kobyla /časť/ – Devínska Kobyla (514,1m)

1.1.1.2.1.1.2. Bratislavské predhorie /časť/ – Švábsky vrch (359,8m)

1.1.1.2.1.1.3. Lamačská brána /časť/

1.1.1.2.1.1.4. Devínska brána /časť/

1.1.1.2.1.2. Pezinské Karpaty /podcelok/ – Záruby (767,4m)

1.1.1.2.1.2.1. Homoľské Karpaty /časť/ – Veľká Homoľa (709,2m)

1.1.1.2.1.2.2. Kuchynská hornatina /časť/ – Čertov kopec (751,8m)

1.1.1.2.1.2.3. Stupavské predhorie /časť/

1.1.1.2.1.2.4. Biele hory /časť/ – Záruby (767,4m)

1.1.1.2.1.2.5. Smolenická vrchovina /časť/ – Klokočina (549,6m)

1.1.1.2.1.2.6. Lošonská kotlina /časť/

1.1.1.2.1.2.7. Plavecké predhorie /časť/ – Pohanská (494,8m)

1.1.1.2.1.2.8. Bukovská brázda /časť/

1.1.1.2.1.3. Brezovské Karpaty /podcelok/ – Klenová (585,0m)

1.1.1.2.1.3.1. Dobrovodská kotlina /časť/

1.1.1.2.1.4. Čachtické Karpaty /podcelok/ – Salášky (588,0m)

1.1.1.2.1.4.1. Plešivec /časť/ – Veľký Plešivec (483,8m)

1.1.1.2.1.4.2. Nedze /časť/ – Salášky (588,0m)

1.1.1.2.2. Považský Inovec /celok/ – Inovec (1.041,6m)

1.1.1.2.2.1. Vysoký Inovec /podcelok/ – Inovec (1.041,6m)

1.1.1.2.2.2. Nízky Inovec /podcelok/ – Bezovec (742,8m)

1.1.1.2.2.3. Krahulčie vrchy /podcelok/ – Marhát (748,2m)

1.1.1.2.2.4. Inovecké predhorie /podcelok/ – Hradisko (732,0m)

1.1.1.2.2.4.1. Selecká kotlina /časť/ – Hradisko (732,0m)

1.1.1.2.3. Tribeč /celok/ – Veľký Tribeč (829,6m)

1.1.1.2.3.1. Zobor /podcelok/ – Žibrica (616,6m)

1.1.1.2.3.2. Jelenec /podcelok/ – Ploská (576,8m)

1.1.1.2.3.2.1. Kostolianska kotlina /časť/

1.1.1.2.3.3. Veľký Tribeč /podcelok/ – Veľký Tribeč (829,6m)

1.1.1.2.3.3.1. Vysoký Tribeč /časť/ – Veľký Tribeč (829,6m)

1.1.1.2.3.3.2. Zlatnianske predhorie /časť/

1.1.1.2.3.3.3. Hornonitrianske predhorie /časť/

1.1.1.2.3.4. Rázdiel /podcelok/ – Sokolec (799,0m)

1.1.1.2.3.4.1. Skýcovská vrchovina /časť/ – Sokolec (799,0m)

1.1.1.2.3.4.2. Kolačnianska vrchovina /časť/ – Osečný vrch (551,3m)

1.1.1.2.3.4.3. Kolačnianska brázda /časť/

1.1.1.2.3.4.4. Veľkopoľská vrchovina /časť/

1.1.1.2.4. Strážovské vrchy /celok/ – Strážov (1.213,3m)

1.1.1.2.4.1. Zliechovská hornatina /podcelok/ – Strážov (1.213,3m)

1.1.1.2.4.1.1. Strážov /časť/ – Strážov (1.213,3m)

1.1.1.2.4.1.2. Belianska vrchovina /časť/ – Vápenica (788,5m)

1.1.1.2.4.1.3. Temešská vrchovina /časť/

1.1.1.2.4.1.4. Zliechovská kotlina /časť/

1.1.1.2.4.1.5. Belianska kotlina /časť/

1.1.1.2.4.1.6. Čičmianska kotlina /časť/

1.1.1.2.4.1.7. Javorinka /časť/ – Homôlka (1.072,8m)

1.1.1.2.4.1.8. Basky /časť/ – Baske (954,9m)

1.1.1.2.4.1.9. Slatinská brázda /časť/

1.1.1.2.4.1.10. Kňaží stôl /časť/ – Javorník (689,5m)

1.1.1.2.4.2. Nitrické vrchy /podcelok/ – Suchý vrch (1.027,8m)

1.1.1.2.4.2.1. Suchý /časť/ – Suchý vrch (1.027,8m)

1.1.1.2.4.2.2. Kšinianska kotlina /časť/

1.1.1.2.4.2.3. Rokoš /časť/ – Rokoš (1.009,9m)

1.1.1.2.4.2.4. Rokošské predhorie /časť/

1.1.1.2.4.2.5. Vestenická brána /časť/

1.1.1.2.4.2.6. Drieňov /časť/ – Drieňový vrch (615,8m)

1.1.1.2.4.3. Trenčianska vrchovina /podcelok/ – Hoľazne (901,1m)

1.1.1.2.4.3.1. Ostrý /časť/ – Ostrý vrch (767,5m)

1.1.1.2.4.3.2. Holáne /časť/ – Hoľazne (901,1m)

1.1.1.2.4.3.3. Teplická vrchovina /časť/ – Stráne (735,4m)

1.1.1.2.4.3.4. Butkovské bradlá /časť/ – Butkov (764,6m)

1.1.1.2.4.3.5. Porubská brázda /časť/

1.1.1.2.4.3.6. Butkovská brázda /časť/ – Bukovina (562,2m)

1.1.1.2.4.4. Malá Magura /podcelok/ – Magura (1.141,3m)

1.1.1.2.5. Súľovské vrchy /celok/ – Veľký Manín (890,6m)

1.1.1.2.5.1. Súľovské skaly /podcelok/ – Žibrid (867,0m)

1.1.1.2.5.1.1. Súľovská kotlina /časť/

1.1.1.2.5.2. Skalky /podcelok/ – Skalky (778,3m)

1.1.1.2.5.3. Manínska vrchovina /podcelok/ – Veľký Manín (890,6m)

1.1.1.2.5.3.1. Maníny /časť/ – Veľký Manín (890,6m)

1.1.1.2.6. Žiar /celok/ – Chlieviská (1.024,4m)

1.1.1.2.6.1. Sokol /podcelok/ – Chlieviská (1.024,4m)

1.1.1.2.6.2. Vyšehrad /podcelok/ – Gaštan (837,9m)

1.1.1.2.6.3. Horeňovo /podcelok/ – Horeňovo (892,2m)

1.1.1.2.6.4. Rovne /podcelok/ – Bralová skala (825,6m)

1.1.1.2.7. Malá Fatra /celok/ – Veľký Kriváň (1.708,7m)

1.1.1.2.7.1. Krivánska Fatra /podcelok/ – Veľký Kriváň (1.708,7m)

1.1.1.2.7.1.1. Rozsutce /časť/ – Veľký Rozsutec (1.609,7m)

1.1.1.2.7.1.2. Štefanovská kotlina /časť/

1.1.1.2.7.1.3. Krivánske Veterné hole /časť/ – Veľký Kriváň (1.708,7m)

1.1.1.2.7.1.4. Osnica /časť/ – Osnica (1.362,8m)

1.1.1.2.7.2. Lúčanská Fatra /podcelok/ – Veľká lúka (1.475,5m)

1.1.1.2.7.2.1. Lúčanské Veterné hole /časť/ – Veľká lúka (1.475,5m)

1.1.1.2.7.2.2. Kýčery /časť/ – Hnilická Kýčera (1.217,6m)

1.1.1.2.7.2.3. Kľak /časť/ – Kľak (1.351,6m)

1.1.1.2.7.2.4. Vrícka kotlina /časť/

1.1.1.2.7.2.5. Martinské predhorie /časť/

1.1.1.2.8. Veľká Fatra /celok/ – Ostredok (1.595,6m)

1.1.1.2.8.1. Hôľna Fatra /podcelok/ – Ostredok (1.595,6m)

1.1.1.2.8.2. Bralná Fatra /podcelok/ – Smrekov (1.441,1m)

1.1.1.2.8.3. Zvolen /podcelok/ – Zvolen (1.402,5m)

1.1.1.2.8.4. Lysec /podcelok/- Kľak (1.394,1m)

1.1.1.2.8.5. Šiprúň /podcelok/ – Šiprúň (1.461,3m)

1.1.1.2.8.6. Šípska Fatra /podcelok/ – Vtáčnik (1.236,3m)

1.1.1.2.8.7. Revúcke podolie /podcelok/

1.1.1.2.9. Starohorské vrchy /celok/ – Kozí chrbát (1.330,4m)

1.1.1.2.9.1.1. Kordícka brázda /časť/

1.1.1.2.10. Chočské vrchy /celok/ – Veľký Choč (1.611,0m)

1.1.1.2.10.1. Choč /podcelok/ – Veľký Choč (1.611,0m)

1.1.1.2.10.2. Sielnické vrchy /podcelok/ – Magura (1.170,6m)

1.1.1.2.10.3. Prosečné /podcelok/ – Prosečné (1.372,2m)

1.1.1.2.11. Tatry /celok/ – Gerlachovský štít (2.654,4m)

1.1.1.2.11.1. Západné Tatry /podcelok/ – Bystrá (2.248,4m)

1.1.1.2.11.1.1. Osobitá /časť/ – Osobitá (1.687,2m)

1.1.1.2.11.1.2. Sivý vrch /časť/ – SIvý vrch (1.804,5m)

1.1.1.2.11.1.3. Liptovské Tatry /časť/ – Bystrá (2.248,4m)

1.1.1.2.11.1.4. Roháče /časť/ – Baníkov (2.178,0m)

1.1.1.2.11.1.5. Červené vrchy /časť/ – Kresanica (2.121,9m)

1.1.1.2.11.1.6. Liptovské kopy /časť/ – Veľká kopa (2.052,4m)

1.1.1.2.11.2. Východné Tatry /podcelok/ – Gerlachovský štít (2.654,4m)

1.1.1.2.11.2.1. Vysoké Tatry /časť/ – Gerlachovský štít (2.654,4m)

1.1.1.2.11.2.2. Belianske Tatry /časť/ – Havran (2.151,5m)

1.1.1.2.12. Nízke Tatry /celok/ – Ďumbier (2.043,0m)

1.1.1.2.12.1.Ďumbierske Tatry /podcelok/ – Ďumbier (2.043,0m)

1.1.1.2.12.1.1. Ďumbier /časť/ – Ďumbier (2.043,0m)

1.1.1.2.12.1.2. Prašivá /časť/ – Veľká Chochuľa (1.753,2m)

1.1.1.2.12.1.3. Salatíny /časť/ – Salatín (1.630,2m)

1.1.1.2.12.1.4. Lúžňanská kotlina /časť/

1.1.1.2.12.1.5. Demänovské vrchy /časť/ – Krakova hoľa (1.751,6m)

1.1.1.2.12.2. Kráľovohoľské Tatry /podcelok/ – Kráľova hoľa (1.946,1m)

1.1.1.2.12.2.1. Kráľova hoľa /časť/ – Kráľova hoľa (1.946,1m)

1.1.1.2.12.2.2. Predná hoľa /časť/ – Úplaz (1.554,9m)

1.1.1.2.12.2.3. Priehyba /časť/ – Veľký Bok (1.727,1m)

1.1.1.2.12.2.4. Teplická kotlina /časť/

1.1.1.2.13. Kozie chrbty /celok/ – Kozí kameň (1.255,3m)

1.1.1.2.13.1. Važecký chrbát /podcelok/ – Turková (1.178,6m)

1.1.1.2.13.2. Dúbrava /podcelok/ – Kozí kameň (1.255,3m)

1.1.1.2.14. Branisko /celok/ – Smrekovica (1.199,9m)

1.1.1.2.14.1. Smrekovica /podcelok/ – Smrekovica (1.199,9m)

1.1.1.2.14.2. Sľubica /podcelok/ – Sľubica (1.129,4m)

1.1.1.2.15. Žilinská kotlina /celok/

1.1.1.2.15.1. Žilinská pahorkatina /podcelok/

1.1.1.2.15.2. Varínske podolie /podcelok/ – najvyšší bod približne v nadmorskej výške 632m.

1.1.1.2.15.3. Rajecká kotlina /podcelok/

1.1.1.2.15.4. Domanižská kotlina /podcelok/

1.1.1.2.16. Hornonitrianska kotlina /celok/

1.1.1.2.16.1. Prievidzská kotlina /podcelok/

1.1.1.2.16.1.1. Ciglianske predhorie /časť/

1.1.1.2.16.2. Oslianska kotlina /podcelok/

1.1.1.2.16.3. Rudnianska kotlina /podcelok/

1.1.1.2.16.4. Handlovská kotlina /podcelok/ – najvyšší bod približne v nadmorskej výške 650m.

1.1.1.2.17. Turčianska kotlina /celok/

1.1.1.2.17.1. Turčianske nivy /podcelok/

1.1.1.2.17.2. Šútovské podhorie /podcelok/

1.1.1.2.17.3. Sklabinské podhorie /podcelok/

1.1.1.2.17.4. Mošovská pahorkatina /podcelok/

1.1.1.2.17.5. Diviacka pahorkatina /podcelok/

1.1.1.2.17.6. Valčianska pahorkatina /podcelok/

1.1.1.2.18. Podtatranská kotlina /celok/ – Rakytovec (1.325,4m)

1.1.1.2.18.1. Liptovská kotlina /podcelok/ – Hrubý grúň (973,3m)

1.1.1.2.18.1.1. Liptovské nivy /časť/

1.1.1.2.18.1.2. Chočské podhorie /časť/ – Veľký Hukov (830,0m)

1.1.1.2.18.1.3. Matiašovské háje /časť/ – Trnovecké háje (913,9m)

1.1.1.2.18.1.4. Smrečianska pahorkatina /časť/

1.1.1.2.18.1.5. Hybianska pahorkatina /časť/

1.1.1.2.18.1.6. Galovianske háje /časť/ – Jelšie (781,8m)

1.1.1.2.18.1.7. Ľubeľská pahorkatina /časť/

1.1.1.2.18.2. Popradská kotlina /podcelok/

1.1.1.2.18.2.1. Popradská rovina /časť/

1.1.1.2.18.2.2. Štrbská pahorkatina /časť/

1.1.1.2.18.2.3. Lomnická pahorkatina /časť/

1.1.1.2.18.2.4. Kežmarská pahorkatina /časť/

1.1.1.2.18.2.5. Vojnianske podhorie /časť/ – Vojnianska hora (930,1m)

1.1.1.2.18.2.6. Vrbovská pahorkatina /časť/

1.1.1.2.18.3. Tatranské podhorie /podcelok/ – Rakytovec (1.325,4m)

1.1.1.2.19. Hornádska kotlina /celok/ – Kačelák (677,3m)

1.1.1.2.19.1. Vikartovská priekopa /podcelok/

1.1.1.2.19.2. Hornádske podolie /podcelok/

1.1.1.2.19.2.1. Novoveská kotlina /časť/

1.1.1.2.19.2.2. Vlašská kotlina /časť/

1.1.1.2.19.2.3. Kluknavská kotlina /časť/

1.1.1.2.19.3. Medvedie chrbty /podcelok/

1.1.1.2.19.3.1. Levočská kotlina /časť/

1.1.1.2.19.4. Podhradská kotlina /podcelok/

1.1.1.2.20. Horehronské podolie /celok/ – Skalka (1.097,9m)

1.1.1.2.20.1. Lopejská kotlina /podcelok/

1.1.1.2.20.2. Bystrianske podhorie /podcelok/

1.1.1.2.20.3. Breznianska kotlina /podcelok/

1.1.1.2.20.4. Heľpianske podolie /podcelok/

1.1.1.3. Slovenské stredohorie /oblasť/ – Poľana (1.457,8m)

1.1.1.3.1. Vtáčnik /celok/ – Vtáčnik (1.345,8m)

1.1.1.3.1.1. Vysoký Vtáčnik /podcelok/ – Vtáčnik (1.345,8m)

1.1.1.3.1.2. Nízky Vtáčnik /podcelok/ – Javorinka (938,0m)

1.1.1.3.1.2.1. Prochotská kotlina /časť/

1.1.1.3.1.2.2. Ostrogrúnska kotlina /časť/

1.1.1.3.1.2.3. Vígľaš /časť/ – Javorinka (938,0m)

1.1.1.3.1.3. Župkovská brázda /podcelok/

1.1.1.3.1.3.1. Župkovská vrchovina /časť/ – Horný Pajer (633,4m)

1.1.1.3.1.3.2. Novobanská kotlina /časť/

1.1.1.3.1.4. Raj /podcelok/ – Šarvíz (712,5m)

1.1.1.3.2. Pohronský Inovec /celok/ – Veľký Inovec (900,6m)

1.1.1.3.2.1. Veľký Inovec /podcelok/ – Veľký Inovec (900,6m)

1.1.1.3.2.2. Vojšín /podcelok/ – Vojšín (818,9m)

1.1.1.3.2.3. Lehotská planina /podcelok/ – Brestovo (756,2m)

1.1.1.3.3. Štiavnické vrchy /celok/ – Sitno (1.009,2m)

1.1.1.3.3.1. Sitnianska vrchovina /podcelok/ – Sitno (1.009,2m)

1.1.1.3.3.1.1. Sitno /časť/ – Sitno (1.009,2m)

1.1.1.3.3.1.2. Sitnianske predhorie /časť/

1.1.1.3.3.1.3. Štiavnická brázda /časť/

1.1.1.3.3.1.4. Prenčovská kotlina /časť/

1.1.1.3.3.2. Skalka /podcelok/ – Skalka (882,2m)

1.1.1.3.3.3. Hodrušská hornatina /podcelok/ – Paradajs (938,9m)

1.1.1.3.3.3.1. Vyhnianska brázda /časť/

1.1.1.3.3.3.2. Breznické podolie /časť/

1.1.1.3.3.3.3. Slovenská brána /časť/

1.1.1.3.3.4. Kozmálovské vŕšky /podcelok/ – Veľká Vápenná (349,8m)

1.1.1.3.4. Kremnické vrchy /celok/ – Flochová (1.316,9m)

1.1.1.3.4.1. Flochovský chrbát /podcelok/ – Flochová (1.316,9m)

1.1.1.3.4.2. Kunešovská planina /podcelok/ – Vlčí vrch (1.172,3m)

1.1.1.3.4.3. Jastrabská vrchovina /podcelok/ – Kremnický štít (1.008,2m)

1.1.1.3.4.4. Turovské predhorie /podcelok/

1.1.1.3.4.5. Malachovské predhorie /podcelok/

1.1.1.3.5. Poľana /celok/ – Poľana (1.457,8m)

1.1.1.3.5.1. Vysoká Poľana /podcelok/ – Poľana (1.457,8m)

1.1.1.3.5.1.1. Kyslinky /časť/

1.1.1.3.5.2. Detvianske predhorie /podcelok/ – Kopa (922,4m)

1.1.1.3.6. Ostrôžky /celok/ – Ostrôžka (876,8m)

1.1.1.3.7. Javorie /celok/ – Javorie (1.043,7m)

1.1.1.3.7.1. Javorianská hornatina /podcelok/ – Javoriee (1.043,7m)

1.1.1.3.7.2. Lomnianska vrchovina /podcelok/ – Lomné (907,6m)

1.1.1.3.7.3. Podlysecká brázda /podcelok/

1.1.1.3.8. Krupinská planina /celok/ – Kopaný závoz (775,3m)

1.1.1.3.8.1. Bzovícka pahorkatina /podcelok/

1.1.1.3.8.2. Dačolomská planina /podcelok/ – Mavercová (709,2m)

1.1.1.3.8.3. Závozská vrchovina /podcelok/ – Kopaný závoz (775,3m)

1.1.1.3.8.4. Modrokamenské úboče /podcelok/

1.1.1.3.9. Zvolenská kotlina /celok/

1.1.1.3.9.1. Sliačska kotlina /podcelok/

1.1.1.3.9.2. Zvolenská pahorkatina /podcelok/

1.1.1.3.9.3. Bystrické podolie /podcelok/

1.1.1.3.9.4. Slatinská kotlina /podcelok/

1.1.1.3.9.5. Detvianska kotlina /podcelok/

1.1.1.3.9.6. Povraznícka brázda /podcelok/

1.1.1.3.9.7. Bystrická vrchovina /podcelok/ – Stará kopa (713,2m)

1.1.1.3.9.8. Ponická vrchovina /podcelok/ – Granátka (811,6m)

1.1.1.3.9.9. Rohy /podcelok/ – Siroň (690,6m)

1.1.1.3.10. Pliešovská kotlina /celok/ – Hrádok (539,9m)

1.1.1.3.11. Žiarska kotlina /celok/

1.1.1.3.11.1.1. Žarnovické podolie /časť/

1.1.1.4. Lučensko-košická zníženina /oblasť/

1.1.1.4.1. Juhoslovenská kotlina /celok/

1.1.1.4.1.1. Ipeľská kotlina /podcelok/

1.1.1.4.1.1.1. Hontianske terasy /časť/

1.1.1.4.1.1.2. Čebovská pahorkatina /časť/

1.1.1.4.1.1.3. Pôtorská pahorkatina /časť/

1.1.1.4.1.2. Lučenská kotlina /podcelok/

1.1.1.4.1.2.1. Novohradské terasy /časť/

1.1.1.4.1.2.2. Jelšovská pahorkatina /časť/

1.1.1.4.1.2.3. Poltárska pahorkatina /časť/

1.1.1.4.1.3. Rimavská kotlina /podcelok/

1.1.1.4.1.3.1. Gemerské terasy /časť/

1.1.1.4.1.3.2. Oždianska pahorkatina /časť/

1.1.1.4.1.3.3. Valická pahorkatina /časť/

1.1.1.4.1.3.4. Licinská pahorkatina /časť/

1.1.1.4.2. Košická kotlina /celok/

1.1.1.4.2.1. Košická rovina /podcelok/

1.1.1.4.2.2. Medzevská pahorkatina /podcelok/

1.1.1.4.2.3. Toryská pahorkatina /podcelok/

1.1.1.4.3. Bodvianska pahorkatina /celok/

1.1.1.4.3.1. Gemerská pahorkatina /podcelok/

1.1.1.4.3.2. Abovská pahorkatina /podcelok/

1.1.1.5. Matransko-slanská oblasť /oblasť/ – Šimonka (1.092,0m)

1.1.1.5.1. Burda /celok/ – kóta 395,4m v masíve vrchu Burdov

1.1.1.5.1.1.1. Vyšehradská brána /časť/

1.1.1.5.2. Cerová vrchovina /celok/ – Karanč (725,1m)

1.1.1.5.2.1. Mučínska vrchovina /podcelok/ – Nagy-Hallgató (391,3m)

1.1.1.5.2.2. Fiľakovská brázda /podcelok/

1.1.1.5.2.3. Hajnáčska vrchovina /podcelok/ – Karanč (725,1m)

1.1.1.5.2.4. Petrovská vrchovina /podcelok/ – Biríň (395,4m)

1.1.1.5.2.4.1. Baštianska kotlina /časť/

1.1.1.5.2.4.2. Hostická kotlina /časť/

1.1.1.5.2.5. Bučenská vrchovina /podcelok/ – Veľký Bučeň (514,3m)

1.1.1.5.2.5.1. Bučeň /časť/ – Veľký Bučeň (514,3m)

1.1.1.5.2.5.2. Šurická brázda /časť/

1.1.1.5.2.5.3. Blhovská vrchovina /časť/

1.1.1.5.3. Slanské vrchy /celok/ – Šimonka (1.092,0m)

1.1.1.5.3.1. Šimonka /podcelok/ – Šimonka (1.092,0m)

1.1.1.5.3.1.1. Zlatobanská kotlina /časť/

1.1.1.5.3.1.2. Olšavské predhorie /časť/

1.1.1.5.3.1.3. Lúčinská kotlina /časť/

1.1.1.5.3.2. Makovica /podcelok/ – Makovica (981,4m)

1.1.1.5.3.2.1. Banské predhorie /časť/

1.1.1.5.3.2.2. Banská kotlina /časť/

1.1.1.5.3.3. Mošník /podcelok/ – Mošník (911,1m)

1.1.1.5.3.4. Bogota /podcelok/ – Bogota (856,4m)

1.1.1.5.3.5. Milič /podcelok/ – Veľký Milič (895,0m)

1.1.1.5.3.5.1. Salašská brázda /časť/

1.1.1.5.4. Zemplínske vrchy /celok/ – Rozhľadňa (469,6m)

1.1.1.5.4.1.1. Roňavská brána /časť/

1.1.2. Vonkajšie Západné Karpaty /subprovincia/ – Babia hora (1.724,9m)

1.1.2.1.  Slovensko-moravské Karpaty /oblasť/ – Veľký Javorník (1.071,5m)

1.1.2.1.1. Biele Karpaty /celok/ – Veľká Javorina (970,0m)

1.1.2.1.1.1. Žalostinská vrchovina /podcelok/ – Žalostiná (621,4m)

1.1.2.1.1.2. Javorinská hornatina /podcelok/ – Veľká Javorina (970,0m)

1.1.2.1.1.3. Beštiny /podcelok/ – Nová hora (629,7m)

1.1.2.1.1.4. Lopenícka hornatina /podcelok/ – Veľký Lopeník (911,3m)

1.1.2.1.1.5. Súčanská vrchovina /podcelok/ – Javorník (782,5m)

1.1.2.1.1.5.1. Súčanská kotlina /časť/

1.1.2.1.1.6. Kobylináč /podcelok/ – Kobylinec (911,6m)

1.1.2.1.1.6.1. Hladké vrchy /časť/ – Tlstá hora (651,0m)

1.1.2.1.1.6.2. Zubácka brázda /časť/

1.1.2.1.1.7. Kýčerská hornatina /podcelok/ – Kýčera (828,2m)

1.1.2.1.1.8. Bošácke bradlá /podcelok/

1.1.2.1.1.9. Vršatské bradlá /podcelok/ – Chmeľová (925,4m)

1.1.2.1.1.9.1. Vysoké Vršatce /časť/ – Chmeľová (925,4m)

1.1.2.1.1.9.2. Podvršatská brázda /časť/

1.1.2.1.1.9.3. Vršatské predhorie /časť/

1.1.2.1.2. Javorníky /celok/ – Veľký Javorník (1.071,5m)

1.1.2.1.2.1. Vysoké Javorníky /podcelok/ – Veľký Javorník (1.071,5m)

1.1.2.1.2.1.1. Javornícka hornatina /časť/ – Veľký Javorník (1.071,5m)

1.1.2.1.2.1.2. Rakovská hornatina /časť/ – Kazícka Kýčera (910,4m)

1.1.2.1.2.1.3. Lazianska vrchovina /časť/ – Javorové (731,6m)

1.1.2.1.2.1.4. Lysianska brázda /časť/

1.1.2.1.2.2. Nízke Javorníky /podcelok/ – Široké (771,1m)

1.1.2.1.2.2.1. Púchovská vrchovina /časť/ – Klapy (653,7m)

1.1.2.1.2.2.2. Javornícka brázda /časť/

1.1.2.1.2.2.3. Rovnianska vrchovina /časť/ – Javorník (737,4m)

1.1.2.1.2.2.4. Ochodnická vrchovina /časť/ – Kykula (737,6m)

1.1.2.1.2.2.5. Kysucká kotlina /časť/

1.1.2.1.3. Myjavská pahorkatina /celok/ – Bradlo (543,1m)

1.1.2.1.3.1.1. Brančské bradlá /časť/ – Branč (473,0m)

1.1.2.1.4. Považské podolie /celok/ – Ondrejová (509,4m)

1.1.2.1.4.1. Trenčianska kotlina /podcelok/

1.1.2.1.4.2. Ilavská kotlina /podcelok/

1.1.2.1.4.3. Bytčianska kotlina /podcelok/

1.1.2.1.4.4. Bielokarpatské podhorie /podcelok/

1.1.2.1.4.5. Podmanínska pahorkatina /podcelok/

1.1.2.2.  Západné Beskydy /oblasť/ – Veľký Polom (1.067,3m)

1.1.2.2.1. Moravsko-sliezske Beskydy /celok/ – Veľký Polom (1.067,3m)

1.1.2.2.1.1. Zadné hory /podcelok/ – Veľký Polom (1.067,3m)

1.1.2.2.2. Turzovská vrchovina /celok/ – Beskydok (953,1m)

1.1.2.2.2.1. Zadné vrchy /podcelok/ – Beskydok (953,1m)

1.1.2.2.2.2. Predné vrchy /podcelok/ – Sagatka (671,6m)

1.1.2.2.2.3. Kornická brázda /podcelok/ – Sulov (942,8m)

1.1.2.2.2.4. Hornokysucké podolie /podcelok/ – Buková (803,1m)

1.1.2.2.3. Jablunkovské medzihorie /celok/ – Kykula (844,9m)

1.1.2.3.  Stredné Beskydy /oblasť/ – Babia hora (1.724,9m)

1.1.2.3.1. Kysucké Beskydy /celok/ – Veľká Rača (1.236,1m)

1.1.2.3.1.1. Rača /podcelok/ – Veľká Rača (1.236,1m)

1.1.2.3.1.2. Javorský Beskyd /podcelok/ – Skaľanka (866,8m)

1.1.2.3.2. Kysucká vrchovina /celok/ – Pupov (1.095,6m)

1.1.2.3.2.1. Kysucké bradlá /podcelok/ – Pupov (1.095,6m)

1.1.2.3.2.1.1. Vadičovská brázda /časť/

1.1.2.3.2.1.2. Zázrivská brázda /časť/

1.1.2.3.2.2. Vojenné /podcelok/ – Beskyd (994,2m)

1.1.2.3.2.3. Bystrická brázda /podcelok/

1.1.2.3.2.4. Krásňanská kotlina /podcelok/

1.1.2.3.3. Oravské Beskydy /celok/ – Babia hora (1.724,9m)

1.1.2.3.3.1. Ošust /podcelok/ – Úšust (1.155,4m)

1.1.2.3.3.2. Pilsko /podcelok/ – Pilsko (1.553,9m)

1.1.2.3.3.3. Polhoranská vrchovina /podcelok/ – Beskydok (1.168,4m)

1.1.2.3.3.4. Babia hora /podcelok/ – Babia hora (1.724,9m)

1.1.2.3.4. Podbeskydská brázda /celok/ – Sihelniansky hrádok (993,4m)

1.1.2.3.5. Podbeskydská vrchovina /celok/ – Vráta (1.051,1m)

1.1.2.3.5.1. Lesnianska planina /podcelok/

1.1.2.3.6. Oravská Magura /celok/ – Minčol (1.395,9m)

1.1.2.3.6.1. Paráč /podcelok/ – Paráč (1.324,8m)

1.1.2.3.6.2. Kubínska hoľa /podcelok/ – Minčol (1.395,9m)

1.1.2.3.6.3. Budín /podcelok/ – Budín (1.222,0m)

1.1.2.3.7. Oravská vrchovina /celok/

1.1.2.3.7.1.1. Veličnianska kotlina /časť/

1.1.2.3.7.1.2. Podchočská brázda /časť/

1.1.2.4.  Východné Beskydy /oblasť/ – Minčol (1.157,2m)

1.1.2.4.1. Pieniny /celok/ – Vysoké skalky (1.049,8m)

1.1.2.4.2. Ľubovnianska vrchovina /celok/ – Eliášovka (1.023,4m)

1.1.2.4.3. Čergov /celok/ – Minčol (1.157,2m)

1.1.2.5.  Podhôľno-magurská oblasť /oblasť/ – Skorušina (1.313,8m)

1.1.2.5.1. Skorušinské vrchy /celok/ – Skorušina (1.313,8m)

1.1.2.5.1.1. Kopec /podcelok/ – Kopec (1.251,3m)

1.1.2.5.1.2. Skorušina /podcelok/ – Skorušina (1.313,8m)

1.1.2.5.1.3. Oravická Magura /podcelok/ – Magura (1.231,7m)

1.1.2.5.2. Podtatranská brázda /celok/ – Strednica (1.128,6m)

1.1.2.5.2.1. Zuberecká brázda /podcelok/

1.1.2.5.2.2. Ždiarska brázda /podcelok/ – Strednica (1.128,6m)

1.1.2.5.3. Oravská kotlina /celok/

1.1.2.5.3.1.1. Hruštínske podolie /časť/

1.1.2.5.4. Spišská Magura /celok/ – Repisko (1.259,0m)

1.1.2.5.4.1. Repisko /podcelok/ – Repisko (1.259,0m)

1.1.2.5.4.1.1. Osturnianska brázda /časť/

1.1.2.5.4.2. Veterný vrch /podcelok/ – Veterný vrch (1.111,0m)

1.1.2.5.4.2.1. Staroveská kotlina /časť/

1.1.2.5.4.2.2. Ružbašské predhorie /časť/

1.1.2.5.5. Levočské vrchy /celok/ – Čierna hora (1.289,4m)

1.1.2.5.5.1. Levočská vysočina /podcelok/ – Čierna hora (1.289,4m)

1.1.2.5.5.2. Levočská vrchovina /podcelok/ – Rysová (1.058,5m)

1.1.2.5.5.2.1. Kolačkovský chrbát /časť/

1.1.2.5.5.2.2. Ľubické predhorie /časť/

1.1.2.5.5.3. Levočské planiny /podcelok/ – Javorinka (1.074,0m)

1.1.2.5.5.3.1. Oľšavická planina /časť/

1.1.2.5.5.3.2. Levočské úboče /časť/

1.1.2.5.6. Bachureň /celok/ – Bachureň (1.081,5m)

1.1.2.5.7. Spišsko-šarišské medzihorie /celok/ – Hromovec (894,7m)

1.1.2.5.7.1. Ľubovnianska kotlina /podcelok/

1.1.2.5.7.2. Ľubotínska pahorkatina /podcelok/

1.1.2.5.7.3. Jakubianska brázda /podcelok/

1.1.2.5.7.4. Hromovec /podcelok/ – Hromovec (894,7m)

1.1.2.5.7.5. Šarišské podolie /podcelok/

1.1.2.5.7.5.1. Šarišský vrch /časť/ – Šarišský vrch (570,1m)

1.1.1.2.7.6. Stráže /podcelok/ – Stráž (739,6m)

1.1.2.5.8. Šarišská vrchovina /celok/ – Za horou (716,9m)

1.1.2.5.8.1.1. Širocká brázda /časť/

1.1.2.5.8.1.2. Sedlická brázda /časť/

1.1.2.5.8.1.3. Chminianska brázda /časť/

1.2. Východné Karpaty /provincia/ – predvrchol vrchu Kremenec v nadmorskej výške 1.207,7m

1.2.1. Vnútorné Východné Karpaty /subprovincia/ – Vihorlat (1.075,5m)

1.2.1.1.  Vihorlatsko-gutínska oblasť /oblasť/ – Vihorlat (1.075,5m)

1.2.1.1.1. Vihorlatské vrchy /celok/ – Vihorlat (1.075,5m)

1.2.1.1.1.1. Humenské vrchy /podcelok/ – Krivoštianka (549,1m)

1.2.1.1.1.1.1. Krivoštianka /časť/ – Krivoštianka (549,1m)

1.2.1.1.1.1.2. Sokol /časť/ – Červená skala (447,0m)

1.2.1.1.1.2. Vihorlat /podcelok/ – Vihorlat (1.075,5m)

1.2.1.1.1.2.1. Kyjovská planina /časť/ – Kyjov (821,1m)

1.2.1.1.1.2.2. Vihorlatská hornatina /časť/ – Vihorlat (1.075,5m)

1.2.1.1.1.2.3. Jasenovská hornatina /časť/

1.2.1.1.1.3. Popriečny /podcelok/ – Vetrová skala (1.024,5m)

1.2.2. Vonkajšie Východné Karpaty /subprovincia/ – predvrchol vrchu Kremenec v nadmorskej výške 1.207,7m

1.2.2.1. Poloniny /oblasť/ – predvrchol vrchu Kremenec v nadmorskej výške 1.207,7m

1.2.2.1.1. Bukovské vrchy /celok/ – predvrchol vrchu Kremenec v nadmorskej výške 1.207,7m

1.2.2.1.1.1. Bukovce /podcelok/ – predvrchol vrchu Kremenec v nadmorskej výške 1.207,7m

1.2.2.1.1.1.1. Ruská kotlina /časť/

1.2.2.1.1.1.2. Runinská kotlina /časť/

1.2.2.1.1.1.3. Sedlická kotlina /časť/

1.2.2.1.1.1.4. Uličská kotlina /časť/

1.2.2.1.1.2. Nastaz /podcelok/ – Nastaz (800,9m)

1.2.2.2. Nízke Beskydy /oblasť/

1.2.2.2.1. Busov /celok/ – Busov (1.002,0m)

1.2.2.2.2. Ondavská vrchovina /celok/ – Smilniansky vrch (749,4m)

1.2.2.2.2.1.1. Raslavická brázda /časť/

1.2.2.2.2.1.2. Kurimská brázda /časť/

1.2.2.2.2.1.3. Stropkovská brázda /časť/

1.2.2.2.2.1.4. Mirošovská brázda /časť/

1.2.2.2.2.1.5. Zborovská kotlina /časť/

1.2.2.2.2.1.6. Ohradzianska kotlina /časť/

1.2.2.2.3. Laborecká vrchovina /celok/ – Vysoký grúň (904,9m)

1.2.2.2.3.1.1. Medzilaborecká brázda /časť/

1.2.2.2.3.1.2. Papínska brázda /časť/

1.2.2.2.3.1.3. Repejovská brázda /časť/

1.2.2.2.3.1.4. Mikovská brázda /časť/

1.2.2.2.4. Beskydské predhorie /celok/

1.2.2.2.4.1. Ublianska pahorkatina /podcelok/ – Hôrka (661,0m)

1.2.2.2.4.2. Humenské podolie /podcelok/ – Hrb (379,5m)

1.2.2.2.4.3. Mernícka pahorkatina /podcelok/

1.2.2.2.4.4. Hanušovská pahorkatina /podcelok/

1.2.2.2.4.5. Záhradnianska brázda  /podcelok/

2. Panónska panva /podsústava/

2.1. Západopanónska panva /provincia/ – Zámčisko (434,1m)

2.1.1. Viedenská kotlina /subprovincia/ – Zámčisko (434,1m)

2.1.1.1. Záhorská nížina /oblasť/ – Zámčisko (434,1m)

2.1.1.1.1. Borská nížina /celok/ – Mária Magdaléna (296,9m)

2.1.1.1.1.1. Bor /podcelok/

2.1.1.1.1.1.1. Lakšárska pahorkatina /časť/

2.1.1.1.1.2. Podmalokarpatská zníženina /podcelok/

2.1.1.1.1.3. Novoveská plošina /podcelok/

2.1.1.1.1.4. Záhorské pláňavy /podcelok/

2.1.1.1.1.5. Gbelský bor /podcelok/

2.1.1.1.1.6. Dolnomoravská niva /podcelok/

2.1.1.1.1.7. Myjavská niva /podcelok/

2.1.1.1.2. Chvojnická pahorkatina /celok/ – Zámčisko (434,1m)

2.1.1.1.2.1. Unínska pahorkatina /podcelok/

2.1.1.1.2.2. Senická pahorkatina /podcelok/ – Vinohrádky (340,2m)

2.1.1.1.2.3. Zámčisko /podcelok/ – Zámčisko (434,1m)

2.1.1.1.2.4. Skalický hájik /podcelok/ – Veterník (316,3m)

2.1.1.2. Juhomoravská panva /oblasť/

2.1.1.2.1. Dolnomoravský úval /celok/

2.1.1.2.1.1.1. Dyjsko-moravská niva /časť/

2.1.2. Malá dunajská kotlina /subprovincia/ – Kolíňanský vrch (355,8m)

2.1.2.1. Podunajská nížina /oblasť/ – Kolíňanský vrch (355,8m)

2.1.2.1.1. Podunajská rovina /celok/

2.1.2.1.1.1.1. Úľanská mokraď /časť/

2.1.2.1.1.1.2. Čiližská mokraď /časť/

2.1.2.1.1.1.3. Potôňska mokraď /časť/

2.1.2.1.1.1.4. Okoličnianska mokraď /časť/

2.1.2.1.1.1.5. Salibská mokraď /časť/

2.1.2.1.1.1.6. Martovská mokraď /časť/

2.1.2.1.1.1.7. Novozámocké pláňavy /časť/

2.1.2.1.1.1.8. Šúr /časť/

2.1.2.1.2. Podunajská pahorkatina /celok/ – Kolíňanský vrch (355,8m)

2.1.2.1.2.1. Trnavská pahorkatina /podcelok/

2.1.2.1.2.1.1. Podmalokarpatská pahorkatina /časť/

2.1.2.1.2.1.2. Trnavská tabuľa /časť/

2.1.2.1.2.2. Dolnovážska niva /podcelok/

2.1.2.1.2.3. Nitrianska pahorkatina /podcelok/

2.1.2.1.2.3.1. Zálužianska pahorkatina /časť/

2.1.2.1.2.3.2. Bojnianska pahorkatina /časť/

2.1.2.1.2.3.3. Bánovská pahorkatina /časť/

2.1.2.1.2.3.4. Drieňovské podhorie /časť/

2.1.2.1.2.3.5. Tribečské podhorie /časť/

2.1.2.1.2.3.6. Nitrianska tabuľa /časť/

2.1.2.1.2.3.7. Nitrianske vŕšky /časť/

2.1.2.1.2.4. Nitrianska niva /podcelok/

2.1.2.1.2.4.1. Bebravská niva /časť/

2.1.2.1.2.4.2. Stredonitrianska niva /časť/

2.1.2.1.2.4.3. Dolnonitrianska niva /časť/

2.1.2.1.2.5. Žitavská pahorkatina /podcelok/

2.1.2.1.2.6. Žitavská niva /podcelok/

2.1.2.1.2.7. Hronská pahorkatina /podcelok/

2.1.2.1.2.7.1. Bešianska pahorkatina /časť/

2.1.2.1.2.7.2. Chrbát /časť/ – Chrbát (270,6m)

2.1.2.1.2.7.3. Belianske kopce /časť/ – Modrý vrch (250,9m)

2.1.2.1.2.7.4. Búčske terasy /časť/

2.1.2.1.2.7.5. Hurbanovské terasy /časť/

2.1.2.1.2.7.6. Hronská tabuľa /časť/

2.1.2.1.2.7.7. Strekovské terasy /časť/

2.1.2.1.2.8. Hronská niva /podcelok/

2.1.2.1.2.8.1. Sikenická mokraď /časť/

2.1.2.1.2.9. Čenkovská niva /podcelok/

2.1.2.1.2.10. Ipeľská pahorkatina /podcelok/

2.1.2.1.2.10.1. Bajtavská brána /časť/

2.1.2.1.2.10.2. Zalabský chrbát /časť/ – kóta 288,8m severne od vrchu Kamence (286,8m)

2.1.2.1.2.10.3. Santovská pahorkatina /časť/

2.1.2.1.2.10.4. Brhlovské podhorie /časť/

2.1.2.1.2.10.5. Sebechlebská pahorkatina /časť/

2.1.2.1.2.10.6. Bátovská pahorkatina /časť/

2.1.2.1.2.10.7. Čajkovská zníženina /časť/

2.1.2.1.2.11. Ipeľská niva /podcelok/

2.2. Východopanónska panva /provincia/

2.2.1. Veľká dunajská kotlina /subprovincia/

2.2.1.1. Východoslovenská nížina /oblasť/

2.2.1.1.1. Východoslovenská rovina /celok/

2.2.1.1.1.1. Trebišovská tabuľa /podcelok/ – Veľký vrch (272,2m)

2.2.1.1.1.1.1. Veľký vrch /časť/ – Veľký vrch (272,2m)

2.2.1.1.1.2. Malčická tabuľa /podcelok/

2.2.1.1.1.3. Iňačovská tabuľa /podcelok/

2.2.1.1.1.4. Závadská tabuľa /podcelok/

2.2.1.1.1.5. Sobranecká rovina /podcelok/

2.2.1.1.1.6. Senianska mokraď /podcelok/

2.2.1.1.1.7. Medzibodrocké pláňavy /podcelok/ – Tarbucka (277,5m)

2.2.1.1.1.7.1. Chlmecké pahorky /časť/ – Veľký kopec (263,9m)

2.2.1.1.1.7.2. Tarbucka /časť/ – Tarbucka (277,5m)

2.2.1.1.1.8. Kapušianske pláňavy /podcelok/

2.2.1.1.1.9. Laborecká rovina /podcelok/

2.2.1.1.1.10. Ondavská rovina /podcelok/

2.2.1.1.1.11. Latorická rovina /podcelok/

2.2.1.1.1.12. Bodrocká rovina /podcelok/

2.2.1.1.2. Východoslovenská pahorkatina /celok/

2.2.1.1.2.1. Podslanská pahorkatina /podcelok/

2.2.1.1.2.2. Toplianska niva /podcelok/

2.2.1.1.2.3. Vranovská pahorkatina /podcelok/

2.2.1.1.2.4. Ondavská niva /podcelok/

2.2.1.1.2.5. Pozdišovský chrbát /podcelok/ – Červený kameň (231,9m)

2.2.1.1.2.6. Laborecká niva /podcelok/

2.2.1.1.2.7. Podvihorlatská pahorkatina /podcelok/

2.2.1.1.2.8. Zálužická pahorkatina /podcelok/ – Biela hora (159,2m)

2.2.1.1.2.9. Petrovské podhorie /podcelok/