Ždiarska brázda

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Podtatranskej brázdy.

Poloha: Nachádza sa v jej východnej časti severovýchodne od Tatier. Nachádza sa na Spiši a od zvyšku pohoria je oddelený územím Poľska. Na severe ho ohraničuje Spišská Magura (podcelok Repisko), na juhu Tatry (podcelok Východné Tatry) a na západe štátna hranica s Poľskom. Rozprestiera sa od štátnej hranice s Poľskom na západe po východný okraj obce Ždiar.

Okresy: Poprad.

Rozloha:

Najvyšší bod: Strednica (1.128,6m).

Najnižší bod: Nachádza sa na severozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 800m.

Geologická stavba:

Reliéf: Dlhá je približne 15km. Najvyššia časť územia sa nachádza medzi štátnou hranicou na západe a sedlom pod Príslopom (1.081,0m) na východe. V Ždiarskej brázde leží obec Ždiar, podľa ktorej je pomenovaná.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Ždiarska brázda sa ďalej nedelí.