Repisko

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Spišskej Magury.

Poloha: Nachádza sa v jej juhozápadnej časti. Na severe ho ohraničuje štátna hranica s Poľskom, na severovýchode podcelok Veterný vrch (hranica vedie údolím Rieky a cez Magurské sedlo), na juhu Podtatranská kotlina (podcelok Popradská kotlina) a Tatry (podcelok Východné Tatry) a na juhozápade Podtatranská brázda (podcelok Ždiarska brázda).

Okresy: Kežmarok, Poprad.

Rozloha:

Najvyšší bod: Repisko (1.259,0m).

Najnižší bod: Nachádza sa na severnom okraji územia v nadmorskej výške približne 610m.

Geologická stavba:

Reliéf: Hlavný hrebeň vedie po línii Repisko(1.259,0m)-Magurka(1.193,0m)-Bukovina (1.176,4m)-Smrečiny (1.157,5m)-Spádik (1.088,2m)-Magurské sedlo (949,0m). Tu nadväzuje na hlavný hrebeň podcelku Veterný vrch.

Lesné porasty:

Vodstvo: Zachovalo sa to jazero zosuvného charakteru (Jezerské jazero).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Repiska je Osturnianska brázda.