Čierna hora (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Čierna hora sa nachádza celkom 98 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Bujanovské vrchy je to 24 jaskýň, v podcelku Pokryvy je to 66 jaskýň, v podcelku Sopotnické vrchy sú to 3 jaskyne a v podcelku Hornádske predhorie je to 5 jaskýň.

Podcelok Bujanovské vrchy

Brloh nad Márnicou

Gotická jaskyňa (Zikmundova desiatka, Úkrytová jaskyňa)

Hoľa I (Hoľa veľká)

Hoľa II (Hoľa malá)

Jaskyňa nad výverom 2

Jaskyňa pri Miklušovicach

Klenbová jaskyňa (Zikmundova deviatka, Zadná veľká jaskyňa)

Márnica (Zikmundova päťka)

Neprístupná jaskyňa

Nová galéria (Dziery, Jaskyňa na Čertovíku)

Partizánska jaskyňa

Predná veľká jaskyňa (Zikmundova osmička)

Priechodná jaskyňa

Prievanová jaskyňa I (Zikmundova sedmička)

Prievanová jaskyňa II

Sonda v Humenci-spodná

Zasypaná jaskyňa

Zelená puklinová jaskyňa

Zikmundova dvojka (Zikmundova jaskyňa II.)

Zikmundova jednička (Líščia diera)

Zikmundova šestka (Zikmundova jaskyňa VI)

Zikmundova štvorka (Vozová jaskyňa)

Zikmundova trojka (Zikmundova jaskyňa III)

Zrkadlová diera

Podcelok Pokryvy

Abri oproti Sivcu

Antonova jaskyňa (Malá ružínska jaskyňa)

Bivakový previs

Bloková jaskyňa

Červený komín

Dolná jaskyňa

Dvojvchodová jaskyňa (SR-27)

Dvojvchodová jaskyňa pod Bokšovom

Hadia jaskyňa

Holická jaskyňa

Hradná jaskyňa (Jaskyňa na Hrádku, Jaskyňa v údolí Uhrinče)

Hrebienková jaskyňa

Jaskyňa nad Červeným komínom

Jaskyňa nad Očkom

Jaskyňa nad suťoviskom

Jaskyňa nad výverom 1 (SR-26)

Jaskyňa nad Zákrutovou

Jaskyňa nad železničnou stanicou

Jaskyňa pod Debrami

Jaskyňa pod lipami

Jaskyňa pod Malým hradom

Jaskyňa s úzkym vchodom

Jaskyňa v abri

Jaskyňa v Andrejovej skale I (Andrejova jaskyňa)

Jaskyňa v Andrejovej skale II (Andrejova jaskyňa II)

Komín nad Previsovou jaskyňou

Krížová jaskyňa (Biela skala)

Kysacká jaskyňa (Jaskyňa v lome)

Laciho jaskyňa (Anna Mária)

Laciho jaskyňa II

Malá Antonova jaskyňa

Malá kvapľová jaskyňa (Pivnica)

Malá sokoľská jaskyňa (Jaskyňa pod Bielou skalou)

Malý hrad

Medvedia jaskyňa (Jaskyňa na Vozárskej)

Netopieria jaskyňa (Jaskyňa pod skalným stupňom)

Nová jaskyňa pod Bokšovom

Nová jaskyňa v Medveďom údolí

Novoobjavená jaskyňa (Nová jaskyňa v bočnom Medveďom údolí)

Očko

Okrajová jaskyňa

Pavúčia jaskyňa

Poľudňajšia jaskyňa (SR-28)

Previsová jaskyňa (Kozie rohy)

Priepasť pod Bokšovom

Príkra jaskyňa

Puklina v Medveďom údolí

Puklinová jaskyňa I

Puklinová jaskyňa II

Puklinová jaskyňa pri Medvedej

Ružínske abri

Ružínske okno

Studená jaskyňa (SR-29)

Studňa

Suchá jaskyňa

Šivecká galéria (Šivecká partizánska jaskyňa)

Šivecká malá jaskyňa

Šivecká pekná jaskyňa

Tunel nad vyvieračkou (SR-25)

Veľká jaskyňa nad Suchým vodopádom (Jaskyňa Suchého vodopádu)

Veľká ružínska jaskyňa (Rothova jaskyňa)

Veľká sokoľská jaskyňa (Jaskyňa v Bielej skale)

Veveričkové abri

Výklenková jaskyňa

Zákrutová jaskyňa

Zrútený komín

Podcelok Sopotnické vrchy

Humenecká jaskyňa (Priepasťová jaskyňa v Humenci, Jaskyňa vo Veľkej Lodine, SR-22)

Malá jaskyňa v Humenci (SR-21)

Okno v Humenci (Orlie hniezdo, SR-20)

Podcelok Hornádske predhorie

Dračie oko (Chrasť na Medzi)

Jaskyňa v Dzurovej (Daniská)

Kavečianska jaskyňa (Smetisko, Jaskyňa pri ceste)

Priepasť v Kavečanoch (Priepasť pod cestou)

Zimalová