Beskydské predhorie (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Beskydské predhorie sa nachádza celkom 13 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Ublianska pahorkatina je to 5 jaskýň, v podcelku Mernícka pahorkatina sú to 4 jaskyne, v podcelku Hanušovská pahorkatina sú to 3 jaskyne a v podcelku Záhradnianska brázda je to 1 jaskyňa.

Podcelok Ublianska pahorkatina

Jaskyňa pod hradom Podhoroď

Malá Hurka (P-4)

Prepadlisko (P-3)

Vyšná Hurka 1 (Jaskyňa pri Beňatinej)

Vyšná Hurka 2

Podcelok Mernícka pahorkatina

Dvojitá jaskyňa na Lysej hore

Malá jaskyňa na Lysej hore 1

Malá jaskyňa na Lysej hore 2

Veľká jaskyňa na Lysej hore

Podcelok Hanušovská pahorkatina

Podhradová jaskyňa

Puklinová pod Medzianskym hradom

Zámok

Podcelok Záhradnianska brázda

Jaskyňa pri Pavlovciach