Strážovské vrchy (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Strážovské vrchy sa nachádza celkom 545 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Zliechovská hornatina je to 364 jaskýň (v časti Strážov 240, v časti Belianska vrchovina 26, v časti Basky 80, v časti Slatinská brázda 1 a v časti Kňaží stôl 17 jaskýň), v podcelku Nitrické vrchy je to 82 jaskýň (v časti Suchý 10, v časti Rokoš 53, v časti Rokošské predhorie 10 a v časti Drieňov 9 jaskýň), v podcelku Trenčianska vrchovina je to 94 jaskýň (v časti Ostrý 19, v časti Holáne 16, v časti Teplická vrchovina 39 a v časti Butkovské bradlá 20 jaskýň) a v podcelku Malá Magura je to 5 jaskýň.

Podcelok Zliechovská hornatina

Časť Strážov

Abri na Strážove

Aktívna výverová

Babirátka

Brcova diera 1 (Brcova jaskyňa)

Brcova diera 2

Brcova diera 3

Bufet

Četníkova svadba – Strážovská priepasť

Diamami

Dlhohľadaná jaskyňa

Ďuriše 1

Ďuriše 2

Ďuriše 3

Ďuriše 4

Ďuriše 5

Ďuriše 6

Ďuriše 7

Ďuriše 8

Ďuriše 9

Ďuriše 10

Ďuriše 11

Ďuriše 12

Ďuriše 13

Ďuriše 14

Ďuriše 15

Dvojité abri

Filip 1

Filip 2

Filip 3

Filip 4

Hmlistá jaskyňa

Horné abri

Imrichova jaskyňa

Jánošíkova jaskyňa (Veľká strážovská jaskyňa, Čičmianska jaskyňa)

Jaskyňa medzi Malenicami

Jaskyňa motýľov

Jaskyňa na dne Skalnej doliny

Jaskyňa na Hrubej Kačke

Jaskyňa na Jamách

Jaskyňa na konci steny

Jaskyňa na okraji jamy

Jaskyňa na polici

Jaskyňa na rímse

Jaskyňa na Rúbani

Jaskyňa na stupni

Jaskyňa na terase

Jaskyňa nad Býkmi

Jaskyňa nad kaplnkou

Jaskyňa nad Komínom

Jaskyňa nad Rečicou

Jaskyňa pod balvanom

Jaskyňa pod Mojtínom

Jaskyňa pod pozorovateľňami

Jaskyňa pod Rohatínom

Jaskyňa pod Skalkou

Jaskyňa pod skalou

Jaskyňa pod Úvalom 1

Jaskyňa pod Úvalom 2

Jaskyňa pod Úvalom 3

Jaskyňa pod Úvalom 4

Jaskyňa pod Úvalom 5

Jaskyňa pod vodopádom

Jaskyňa pri Komoriciach 1

Jaskyňa pri Komoriciach 2

Jaskyňa pri sonde

Jaskyňa pri svätom Jozefovi

Jaskyňa pri veľkom suťovisku 1

Jaskyňa pri veľkom suťovisku 2

Jaskyňa s oknom

Jaskyňa s práchnivým drevom

Jaskyňa spiaceho jazveca

Jaskyňa suchého lístia

Jaskyňa ťažkej hlavy

Jaskyňa u zbojníka

Jaskyňa v abri

Jaskyňa v brizolitovom lome

Jaskyňa v Čiernom vrchu

Jaskyňa v Dubovej

Jaskyňa v Hlavačovici

Jaskyňa v Hlbokom

Jaskyňa v Hluchej

Jaskyňa v Hornom Prietine

Jaskyňa v Jancovej skale

Jaskyňa v Javorine I

Jaskyňa v Javorine II

Jaskyňa v Jurkových skalách I

Jaskyňa v Jurkových skalách II

Jaskyňa v kaňone

Jaskyňa v kopčeku

Jaskyňa v Medzivrší

Jaskyňa v Mlyništi

Jaskyňa v Panskej hore

Jaskyňa v Samostrieli

Jaskyňa v skalách

Jaskyňa v skalnom brale

Jaskyňa v Strelcovej doline (Drakor)

Jaskyňa v Strieľanej skale 1

Jaskyňa v Strieľanej skale 2

Jaskyňa v Šivarine

Jaskyňa v Uhliskách

Jaskyňa v Zliezajni

Jaskyňa vedľa ťažkej hlavy

Jaskyňa vo Svrčinovci (Jaskyňa spásy)

Jaskyňa vo veľkej skale

Jaskyňa vo Veľkej Tuchyni

Jaskyňa z druhej strany

Jaskyňa za Dzuroškou

Jaskyňa za Listovou

Jaskyňa za rohom

Jaskyňa za stromom

Jazvečia jaskyňa

Jazvečia jaskyňa 1

Jazvečia jaskyňa 2

Jazvečia jaskyňa 3

Jurská jaskyňa 1

Jurská jaskyňa 2

Kamenica

Kameňová jaskyňa

Kapitulácia

Kaverna pod cestou

Klenbová jaskyňa

Komín

Komín pod terasou

Komorice 1

Komorice 2

Komorice 3

Komorice 4

Komorice 5

Komorice 6

Komorice 7

Korienková jaskyňa

Krahulčia horná jaskyňa

Krahulčia jaskyňa 2

Krahulčia 3

Krahulčia 4

Krahulčia 5

Krízový bivak

Kruhy I

Kruhy II

Listová jaskyňa (Židovo abri)

Líščia diera 1 a 2

Líščia pod Vlčou

Malá jaskyňa

Malá jaskyňa v Rohatej skale

Malá jaskyňa v Skalnej doline

Malá jaskyňa v Strážove (Malá strážovská jaskyňa)

Malá na Vápeči

Malá puklinová jaskyňa (Skalná)

Matkina jaskyňa

Maťova sonda

Mojtínska jaskyňa (Jaskyňa v Zraze, Jaskyňa svätého Jozefa)

Mojtínska priepastná jaskyňa (Májová priepasť, Priepasť na Rovni)

Nepriepastka

Nízka jaskyňa

Nočná priepasť

Obdĺžnik

Oko

Optimistova jaskyňa

Osrienená jaskyňa

Ostrá Kačka 1 (K1)

Ostrá Kačka 2 (K2)

Ostrá Kačka 3 (K3)

Ostrá Kačka 4 (K4)

Ostrá Kačka 5 (K5)

Ostrá Kačka 6 (K6)

Ostrá Kačka 7 (K7)

Otcova jaskyňa

Ovečkina jaskyňa (Ovečka v Tchorovej)

Partizánska jaskyňa

Pekné abri

Pelech

Perspektívna jaskyňa

Petra

Plazivková jaskyňa

Poschodová priepasť

Pozorovateľňa 1

Pozorovateľňa 2

Prekvapenie

Previs pri Diamami (Krahulčia jaskyňa 1)

Previsová v Javorinke (Jaskyňa v previse, Abri pod Javorinkami)

Priechodná jaskyňa nad lomom 1

Priechodná jaskyňa nad lomom 2

Priechodná jaskyňa v Rohatej skale

Priepasť medzi Kačkami (Kortmanka)

Priepasť s oknom

Priepasť v Sietnej (Vandráčka)

Priepastka

Prítoková jaskyňa 1

Prítoková jaskyňa 2

Pružinská Dúpna jaskyňa

Puklinová jaskyňa

Puklinová priepasť 1

Puklinová priepasť 2

Puklinová priepasť 3

Puklinová priepasť 4

Puklinová priepasť 5

Puklinová priepasť 6

Puklinová priepasť 7

Puklinová priepasť 8

Skalná jaskyňa

Smradľavá jaskyňa

Snežienková jaskyňa

Sokolie

Sonda nad vyvieračkou

Sonda pri Jánošíkovej jaskyni

Sonda v Hrubej Kačke

Stratená diera

Strelcova jaskyňa

Strelec 1

Strelec 2

Strelec 3

Strmá jaskyňa

Sutinové abri

Svrčinovec I

Svrčinovec II

Svrčinovec III

Šikmá diera

Šikovné abri

Šúňova jaskyňa

Táborová jaskyňa vo Svrčinovci

Tomášova jaskyňa

Trojvchodová jaskyňa

Tunelík

Turistická jaskyňa

Vápenica 1

Vápenica 2

Vápenica 3

Veličova jaskyňa (Jazvečia pod vyhliadkou)

Veľká hlava

Veľká puklinová jaskyňa

Veterná diera I

Veterná diera II

Vlčí kostol

Vlčia jaskyňa

Vrcholová jaskyňa vo Vápči

Vrstevnatá jaskyňa

Vrstevné abri

Výverová jaskyňa

Zimná diera

Zliezajňa

Zráz

Časť Belianska vrchovina

Biely had

Dolná jaskyňa v Lažtekovej skale (Dolná jaskyňa v Dlhej skale)

Dubná skala (Dúpna skala)

Expedičná jaskyňa

Horná jaskyňa v Lažtekovej skale (Horná jaskyňa v Dlhej skale)

Jaskyňa nad prameňom

Jaskyňa pod brečtanom

Jaskyňa pod Dubnou skalou

Jaskyňa pri chodníku

Jaskyňa v Skálí 1

Jaskyňa v Skálí 2 a 3

Jazvečia jaskyňa

Katka (Jaskyňa Sondor)

Kľúčová dierka

Komín pri Čiernej hore

Kupónová

Kurtova diera (Kupkovská diera, Kurtova izbička)

Malá jaskyňa v Sokolích skalách

Meander (T-Meander, Vývrtka)

Meandrová jaskyňa

Neprístupná jaskyňa

Sokolie (Jaskyňa v Sokolích skalách)

Šípová jaskyňa

Štvoroknová jaskyňa

Tunelová jaskyňa (Tunelová jaskyňa v Kališťovej skale)

Úkryt

Časť Basky

Abri nad Svinskou dierou

Abri pri Dúpnej diere

Abri v Suchom Bzovíku

Biela jaskyňa v Nárožnej (Jaskyňa v Nárožnej skale 2)

BP 1

Červená jaskyňa (Sonda pod Havraňou jaskyňou)

Česaná hora 1 (ČH 1)

Česaná hora 2 (ČH 2)

Demosonda

Diera (Abri na Šípkove)

Dupná diera

Dvojitá jaskyňa na Zrazoch

Gravitačná jaskyňa

Havrania jaskyňa

Hole (Jaskyňa nad borovičkami)

Hrkľavé jazero

Húkadlo (Jaskyňa v Nárožnej skale 3)

Jaskyňa na Pažiti (Pažítky, Zbojnícka jaskyňa)

Jaskyňa na Ukovci

Jaskyňa nad Janovčím

Jaskyňa nad Milošovou dolinou

Jaskyňa oproti Húkadlu

Jaskyňa oproti Tisovej dolinke

Jaskyňa pod hodinami

Jaskyňa pod hranou

Jaskyňa pod Klinom

Jaskyňa pod Zrazmi

Jaskyňa pod zrkadlom (Jaskyňa pod platňou)

Jaskyňa s bukom

Jaskyňa skeptika

Jaskyňa tam za rohom (ČH 6)

Jaskyňa troch vchodov

Jaskyňa v Janovčej skale I

Jaskyňa v Janovčej skale II

Jaskyňa v Lieští

Jaskyňa v Prestretom vrchu

Jaskyňa v Závrte 2 (Závrt č.2-Veľké lúky)

Jaskyňa vo Vŕšku

Jelenia jaskyňa

Kaverna pri ceste

Klenutá jaskyňa pod Ostricou

Kľúč k Slatinskému krasu (Kakaeska, Česaná hora 4)

Komínová jaskyňa pod Dupnou dierou

Koreňová jaskyňa

Kováčova diera (Chladnica)

Kunia jaskyňa (Jaskyňa v žľabe)

Kvapľová jaskynka

Ľadová jama v Nárožnej (Ľadová diera)

Líščia diera

Lupenice 1

Lupenice 2 (Jaskyňa zapadajúceho slnka)

Lupenice 3 a

Lupenice 3 b

Lupenice 4

Lupenice 5

Medvedia jaskyňa

Mrazová jaskyňa na Prašníku

Mrazová jaskyňa v Opočnej doline

Ničová jaskynka

Nová jaskyňa v Nárožnej

Prašník

Prepchávačka

Priepasť v Zrazom vrchu 1 (Priepasť na Zrazoch 1)

Priepasť v Zrazom vrchu 2 (Priepasť na Zrazoch 2)

Puklinová jaskyňa pod Ostricou

Pytliacka jaskyňa v Hustom

Rozsadlinová priepasť v Nárožnej

Severná sonda

Sovia hostina

Svinská diera

Špačkova jaskyňa (Jaskyňa pod Žltou stenou)

Trojuholník

Uherskalka

Veľká jaskyňa v Hustom

Viežka

Zanikajúca jaskyňa v Hustom

Zasypaný závrt na Janovciach

Zašitá jaskyňa

Závrt na Janovčí

Zlomyseľná diera

Časť Slatinská brázda

Šípkovská jaskyňa (Šípkovská studňa)

Časť Kňaží stôl

Jaskyňa na Drienovej (Drienová)

Jaskyňa na Kamennej

Jaskyňa skalpov

Jaskyňa v Chropatinci 1

Jaskyňa v Chropatinci 2

Jaskyňa v Chropatinci 3

Jaskyňa v Osičí (Vrchovište)

Komín na Tlstej hore

Lažtek

Rútivá jaskyňa

Skalka

Sladičová jaskyňa

Smradľavé abri

Šesťmetrová jaskyňa

Tesná jaskyňa

Udrinský trojuholník

Vysánky

Podcelok Nitrické vrchy

Časť Suchý

Čierny vrch 1

Čierny vrch 2

Čierny vrch 3

Hraničná jaskyňa v Čiernom vrchu (Jaskyňa v brale)

Kamenská skala 1

Kamenská skala 2

Kamenská skala 3

Kamenská skala 4

Kamenská skala 5

Vlčia diera (Vlčí dol)

Časť Rokoš

Aprílová jaskyňa

Brložná diera (Brloh, Brložná jaskyňa)

Bunker

Čerešňová jaskyňa

Červená jaskyňa 1

Červená jaskyňa 2

Červená jaskyňa 3

Červená jaskyňa 4

Červená jaskyňa 5

Červená jaskyňa 6

Červená jaskyňa 7

Červená jaskyňa 8

Červená jaskyňa 9

Diera v závrte na Hagareje lazy

Diviačia jaskyňa

Dvojstromová

Fosílna vyvieračka Trstenec 1

Hradištnica (Jaskyňa v Holom vrchu)

Hradná jaskyňa

Jaskyňa nad Puklinovou

Jaskyňa pod Babou 1

Jaskyňa pod Babou 2

Jaskyňa pod Bielou skalou (Jaskyňa v Prednom Rokoši II)

Jaskyňa pod Puklinovou

Jaskyňa pod schodami 1 (Sieňová jaskyňa, Diera pod schodami 1)

Jaskyňa pod schodami 2 (Diera pod schodami 2)

Jaskyňa v dvorane 1

Jaskyňa v dvorane 2

Jaskyňa v Malom Rokoši I

Jaskyňa v Malom Rokoši II

Jaskyňa v Prednom Rokoši I

Jaskyňa v Strednej doline

Jedlie

Kábelová jaskyňa

Košútova jaskyňa 1

Košútova jaskyňa 2

Mliečna skala

Muflonia jaskyňa

Nejasná jaskyňa

Pekná vyhliadka

Ponorový potok

Priepasť vo Vahanovej skale (Vahanka)

Prievanová jaskyňa

Puklinová jaskyňa

Sonda v závrte na Hagareje lazy

Studničná jaskyňa (Partizánska)

Šikmá jaskyňa

Tichá jaskyňa 1

Tichá jaskyňa 2

Vestenická medvedia jaskyňa

Výmrazová jaskyňa

Vyvieračka v Trstenci 2

Žernová (Dubná skala)

Časť Rokošské predhorie

Horný závrt

Jaskyňa s jazierkom

Jaskyne pod balvanom 1a 2

Lenka

Lenkina jaskyňa

Melková jaskyňa (Jazvečia jaskyňa)

Melková 2 a 3

Melkovský komín

Mramorová jaskyňa

Slezačka

Časť Drieňov

Brloh nad Nitricou (Močelník)

Chotoma

Kršteňanská jaskyňa 1

Kršteňanská jaskyňa 2

Kršteňanská jaskyňa 3

Kršteňanská jaskyňa 4 (Vidiecka diera)

Kršteňanská jaskyňa 5

Kršteňanská jaskyňa 6

Kršteňanská jaskyňa 7

Podcelok Trenčianska vrchovina

Časť Ostrý

Brestovica 1

Brestovica 2 (Jaskyňa nad Svitavskou dolinou 1)

Jaskyňa pod Ostrým

Jaskyňa v Dubovej skale 1 (Jaskyňa v Dubnej skale, J-1)

Jaskyňa v Dubovej skale 2

Jaskyňa v Dubovej skale 3

Jaskyňa v Dubovej skale 4

Jaskyňa v Dubovej skale 5

Jaskyňa v Dubovej skale 6

Jaskyňa v Dubovej skale 7

Jaskyňa v Krížoch

Jaskyňa v Kunej doline

Okno

Ostrý komín

Sonda ČT

Sopkov kameň 1

Sopkov kameň 2

Sopkov kameň 3

Sopkov kameň 4

Časť Holáne

Bartošovica

Diera na Langáči

Jaskyňa na Dúbravách

Jaskyňa pod Pupačkou (Jaskyňa pod Ilavskou Rovňou)

Jaskyňa pri Kopanici

Jaskyňa v Sokolej

Jaskyňa v Sovej skale

Jaskyňa v Žiari

Michalová

Nelíščia jaskyňa

Pareniská

Starý háj

Utorková jaskyňa

Zadná diera

Zbojnícka jaskyňa I

Zbojnícka jaskyňa II

Časť Teplická vrchovina

Abri pri Machnáčskom potoku

Blšia jaskyňa (Abri nad Jánošíkovou jaskyňou)

Brezina

Čierny závrt

Dvojvchodová

Fortuna

Jánošíkova jaskyňa

Jaskyňa nad Machnáčskym abri

Jaskyňa pod hôrkou

Jaskyňa pod hradnou skalou

Jaskyňa pod Jeleňom

Jaskyňa s kamenným ihlanom

Jaskyňa v Kočinej hore 1

Jaskyňa v Kočinej hore 2

Jaskyňa v Ostrej skale

Jaskyňa v Podhradišti-východná (Jaskyňa v Hradisku)

Jaskyňa v Podhradišti-západná

Krasová jama 3

Lazy

Lipová jaskyňa (Jaskyňa u žobráka)

Maršálková 1

Maršálková 2

Pod vyhliadkou na Kamenici

Ponorová jaskyňa na Kýškach

Priepasť Kočina hora

Priepasť na Klepáči (Výduch na Klepáči)

Remať

Riečna diera

Rumpálový závrt

Salamandria jaskyňa

Skalka (Jaskyňa pod kameňmi)

Špiritistická jaskyňa (Trojramenná jaskyňa)

Vianočná jaskyňa 1

Vianočná jaskyňa 2

Vianočná jaskyňa 3

Vianočná jaskyňa 4

Zalomená jaskyňa

Zavalená jaskyňa

Závrt nad Vaňovou dolinou

Časť Butkovské bradlá

Beluša

Butkov 1

Butkov 2

Butkov 3

Butkov 4

Butkov 5

Butkov 6

Horná jaskyňa (Kapušov výkop-horný vchod)

Horná jaskyňa v Kamenici

Jaskyňa pod kopcom

Jaskyňa pri kameňolome

Jaskyňa v kameňolome

Jaskyňa v Kavčiari

Jaskyňa vo Vrátach (Prvé vráta)

Jaskyňa za Jezerskú

Lajošova diera

Priepasť v Hlbokom

Prievanová pri Kapušovom výkope

Spodná jaskyňa (Kapušov výkop-spodný vchod)

Spodná jaskyňa v Kamenici

Podcelok Malá Magura

Čavojská jaskyňa

Jaskyňa v stene

Jaskyňa v Temešskej skale (Jaskyňa v rokline)

Muchova diera v Havranej skale

Šibeničný termín