Kremnické vrchy (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Kremnické sa nachádza celkom 25 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Flochovský chrbát je to 16 jaskýň, v podcelku Turovské predhorie sú to 2 jaskyne a v podcelku Malachovské predhorie je to 7 jaskýň.

Podcelok Flochovský chrbát

Brečtanová jaskyňa

Diera pod oknom

Fudži jama

Jánošíkove diery (Jánošíkova jaskyňa č.2)

Jaskyňa v Lopúchovom vrchu

Kraslica

Kremnická suchá diera (Priepasť v Kremnických horách, Jánošíkova jaskyňa)

Mačacia jaskyňa

Nad Kraslicou

Peklo (Ponor Ištvánka)

Snežná rozsadlina

Svahová jaskyňa

Šikmá jaskyňa

Trojka (Priepasť Trojka)

Úkryt pod oknom

Úžina pod chodníkom

Podcelok Turovské predhorie

Jaskyňa vo Farskom jarku

Ventarola

Podcelok Malachovské predhorie

Diera pod Suchým vrchom

Diera pri potoku

Horné Kremenie (Výklenok, Opálová)

Chalcedónová jaskyňa

Kremenná jaskyňa (Jaskyňa v kremeni, Kremenia)

Na Košiari

Opálová jaskyňa