Slovensko

Poloha: Slovensko je vnútrozemský štát v strednej Európe.

Rozloha: 49 034 km2

Počet obyvateľov: 5 428 792 (k 31.12.2022)

Hustota obyvateľstva: 110,71 ob./km2

Hlavné mesto: Bratislava

Hranice územia: Slovensko susedí na severe s Poľskom (541,1km), na východe s Ukrajinou (97,8km), na juhu s Maďarskom (654,8km), na západe s Rakúskom (106,7km) a Českou republikou (251,8km).

Charakteristika územia: Slovensko je krajina na severe hornatá, s nížinami na juhu. Jednotlivé povrchové celky patria do Alpsko-himalájskej sústavy. Do nej patria podsústavy Karpaty a Panónska panva. Karpaty sa na území Slovenska delia na provincie Západné Karpaty (subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty) a Východné Karpaty (subprovincie Vnútorné Východné Karpaty a Vonkajšie Východné Karpaty). Väčšinu územia zaberajú Západné Karpaty. Panónska panva sa delí na provincie Západopanónska panva (subprovincie Viedenská kotlina a Malá dunajská panva) a Východopanónska panva (subprovincia Veľká dunajská kotlina).

Najvyšší bod: Gerlachovský štít (2 654,4m), celok Tatry, podcelok Východné Tatry, časť Vysoké Tatryokres Poprad.

Najnižší bod: Hladina rieky Bodrog (94,3m) pri obci Klin nad Bodrogom, celok Východoslovenská rovina, podcelok Bodrocká rovina, okres Trebišov.

Najsevernejší bod: Modrálová, obec Oravská Polhora, okres Námestovo (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Najvýchodnejší bod: Nová Sedlica, hraničný trojmedzník Kremenec, okres Snina (49˚05´18´´ severnej zemepisnej šírky a 22˚34´03´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Najjužnejší bod: Patince, okres Komárno (47˚43´55´´ severnej zemepisnej šírky a 18˚17´40´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Najzápadnejší  bod: Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Slovensko sa delí na 8 krajov a 79 okresov. Nachádza sa v nich 141 miest, 2 746 obcí, 39 mestských častí (Bratislava 17, Košice 22) a 3 vojenské obvody.