Chránené krajinné oblasti

Biele Karpaty

Cerová vrchovina

Dunajské luhy

Horná Orava

Kysuce

Latorica

Malé Karpaty

Poľana

Ponitrie

Strážovské vrchy

Štiavnické vrchy

Vihorlat

Východné Karpaty

Záhorie