Javorníky (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Javorníky sa nachádzajú celkom 2 evidované jaskyne (údaj k 31.12.2017). Obe sa nachádzajú v podcelku Vysoké Javorníky (v časti Javornícka hornatina 1 a v časti Lysianska brázda 1 jaskyňa).

Podcelok Nízke Javorníky

Časť Púchovská vrchovina

Dzedova ric

Podcelok Vysoké Javorníky

Časť Javornícka hornatina

Cisová

Časť Lysianska brázda

Priepasť u peňazí