Myjavská pahorkatina (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Myjavská pahorkatina sa nachádzajú celkom 2 jaskyne (údaj k 31.12.2017).

Jaskyňa na Babulincovom vrchu

Jaskyňa v Štúrovej skale