Archeologické kultúry

Abbevillien (protoacheuléen)

Acheuléen

Aurignacien

Badenská kultúra (kultúra s kanelovou keramikou, kultúra so žliabkovou keramikou)

Bošácka skupina

Bukovohorská kultúra

Clactonien

Čakanská kultúra

Epigravettien

Gávska kultúra

Gravettien

Halštatská kultúra

Hatvanská kultúra

Karpatská mohylová kultúra

Kisapostácka skupina

Kostolacká skupina

Koštianska kultúra

Kultúra Chłopice-Veselé

Kultúra s lineárnou keramikou

Kultúra Suciu de Sus

Kultúra zvoncovitých pohárov

Kuštanovická kultúra

Kyjatická kultúra

Laténska kultúra

Lengyelská kultúra

Levallois moustérien

Lužická kultúra

Maďarovská kultúra

Magdalénien

Micoquien

Mikromoustérien

Moustérien

Nitrianska kultúra

Olduvan (okruhliaková kultúra)

Otomanská kultúra

Pilinská kultúra

Podolská kultúra

Polgárska kultúra

Potiská kultúra

Potiská skupina tardenoisienu

Premoustérien

Protolengyelská kultúra

Púchovská kultúra

Sereďská skupina sauveterrienu

Severopanónska kultúra (vesprémska kultúra)

Skupina Kosihy-Čaka

Skupina Nyírség-Zatín

Skupina východoslovenských mohýl

Stredodunajská mohylová kultúra

Świderien

Szeletien

Únětická kultúra

Vatyanská kultúra

Vekerzugská kultúra

Velatická kultúra

Weiselburská kultúra (mošonská kultúra)

Želiezovská skupina