Premoustérien

Kultúra spadá do starej kamennej doby (paleolitu) do obdobia približne 200.000 p. n.l. – 130.000 p. n.l., teda do obdobia stredného paleolitu. Nositeľom tejto kultúry je Homo neanderthalensis. Najvýznamnejšie nálezy z tejto kultúry na území Slovenska sú Nové Mesto nad Váhom, lokalita Mnešice.