Bodvianska pahorkatina (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Bodvianska pahorkatina sa nachádza celkom 5 jaskýň (údaj k 31.12.2017), všetky v podcelku Gemerská pahorkatina.

Podcelok Gemerská pahorkatina

Činčianska jaskyňa

Pionierska jaskyňa

Pivnica

Puklina (Suché koryto)

Starnianska jaskyňa (Ponor Činča)