Súbor mostov v Hanušovciach nad Topľou

Národná kultúrna pamiatka Súbor mostov a pamätných tabúľ vyhlásená v roku 1984. Hanušovský viadukt je vzácnou technickou pamiatkou. Patrí k najdlhším železničným mostom postaveným v oblúku v strednej Európe. Jeho zvláštnosťou je oblúk. Stožiare sú vysoké 27m. Autormi sú inžinieri Lozovský a Štefanec. V dôsledku Viedenskej arbitráže bolo štátnou hranicou prerušené jediné železničné spojenie s východnou časťou Slovenska, keďže Košice a súčasná trať z Košíc do Čopu pripadli Maďarsku. Slovenský štát konal a rozhodol sa postaviť novú trať. Jej súčasťou sú aj štyri viadukty pri Hanušovciach, na trase od Strážskeho do Prešova. Dokončená bola v roku 1943. Je dlhá takmer 390m. Veľmi smutnou škvrnou...