Revúcka vrchovina (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Revúcka vrchovina sa nachádza celkom 128 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Cinobanské predhorie je to 7 jaskýň, v podcelku Železnícke predhorie je to 71 jaskýň (v časti Pokoradzská tabuľa 1 a v časti Blžská tabuľa 3 jaskyne), v podcelku Hrádok je to 33 jaskýň, v podcelku Turecká je to 7 jaskýň a v podcelku Dobšinské predhorie je to 10 jaskýň.

Podcelok Cinobanské predhorie

Divínska hradná jaskyňa

Divínska vináreň

Dutina v komore (Kaverna bane Podrečany)

Mara medvedia

Morháčová jaskyňa

Priepasť za kaštieľom

Ružinská diera

Podcelok Železnícke predhorie

Babia diera

Burda (Jaskyňa v Rovnom)

Burda 2 (BU-2)

Burda 3 (BU-3)

Burda 4 (BU-4)

Cencúle

Cenkavá jaskyňa

Drienocká jaskyňa (Jaskyňa v Drienku)

Dúbravica (Pole Dúbravíc)

Dunivá priepasť

Frontová jaskyňa (Jaskyňa č.9)

Gorazdova jaskyňa

Granulka

Hádzaná

Chvalovská jaskyňa (Mincovňa, Felfalusi-barlang)

Jaskyňa na Hradišti

Jaskyňa na pustatine (Jaskyňa č.13)

Jaskyňa nad vyvieračkou

Jaskyňa pod Marvanom (LK-3)

Jaskyňa pri ceste

Jaskyňa pri Holom vrchu (Jaskyňa č.16)

Jaskyňa pri križovatke

Jaskyňa pri Maruškinom jarku (Jaskyňa č.6)

Jaskyňa pri Ridzoňovcoch (Jaskyňa č.4)

Jaskyňa v Drieňovej

Jaskyňa v Hlavine (Jaskyňa č.5)

Jaskyňa v Kamennom jarku

Jazvečia diera

Kadlub

Knapovka

Komín v Marvane (LK-2)

Kosťová jaskyňa

Kozia jaskyňa (Jaskyňa č.7)

Líščia diera (Jaskyňa č.12)

Lomová jaskyňa (Jaskyňa v starom lome)

Lubenícka priepasť (LK-5)

Lubeník 1 (LK-1)

Malá drienčanská jaskyňa (Brožkova pustovňa)

Malá hrušovská jaskyňa (Jaskyňa č.17)

Malá plazivka (Jaskyňa č.3)

Malá priepasť pod Skalkou (LK-6)

Medzikadlub

Michova chyža

Mončiná

Nevídaný portál

Nová Burda

Nová drienocká jaskyňa

Novembrová priepasť

Pavúčia jaskyňa (Jaskyňa 15)

Pivnica (LK-4)

Podbanište-Jaskyňa nad Kadlubom

Posledná diera

Praslen

Priepasť na hrade (Jaskyňa č.11)

Psia jama (Jaskyňa č.14)

Puklina

Skalná rúra

Sonda vľčat

Stromy

Špaňopoľská depresia (Sonda pri Špaňopoľskej jaskyni)

Špaňopoľská jaskyňa-Pec

Tajná chodba

Veľká drienčanská jaskyňa (Jaskyňa pod Koleševkou)

Viktória

Vrania jaskyňa

Vrchná špaňopolská sonda

Žipčákova jaskyňa

Časť Pokoradzská tabuľa

Jaskyňa pri skale

Časť Blžská tabuľa

Hostišovská stromová jaskyňa

Jaskyňa pod Deškovým hradom (Jaskyňa pod Dieravou skalou)

Jaskyňa vo Valickom Lahári

Podcelok Hrádok

Aragonitová jaskyňa (DM-3)

Diamantová jaskyňa

Diera (Prítoková jaskyňa)

Dúbravský masív 1 (DM-1)

Dúbravský masív 2 (DM-2)

Dúbravský masív 5 (DM-5)

Dúbravský masív 6 (DM-6)

Jaskyňa pod Dúbravou (DM-4)

Jaskyňa pod Hrádkom

Krasová dutina 1 (Krasova dutina 4360/1)

Krasová dutina 2 (Krasova dutina 4360/2)

Krasová dutina 3

Kryštálová jaskyňa

Kryštálová jaskyňa (DM-7)

Kryštálová puklina

Labyrintová jaskyňa

Líščia jaskyňa v štôlni Kapusta

Malá jaskyňa

Malá štôlňa (Jaskyňa pod Hrádkom č.3)

Mramorová jaskyňa

Nízka jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Ostrohovitá jaskyňa

Piljanka (Jaskyňa za Terheďom)

Plazivá jaskyňa

Prošekova studňa

Rebríková jaskyňa

Suchá festivalová jaskyňa

Syrová jaskyňa

Šoková jaskyňa

Vodopádová jaskyňa

Zákusková jaskyňa

Zrútená diera (Dvojitá okrová jaskyňa)

Podcelok Turecká

Deravá skalka

Jaskyňa nad Viničkami

Jaskyňa nad železiarňou 1

Jaskyňa nad železiarňou 2

Jaskyňa v lome I

Jaskyňa v lome II

Jaskyňa v lome III

Podcelok Dobšinské predhorie

Dvojitá jaskyňa (RDZ-5)

Gotická jaskyňa (RDZ-6)

Jaskyňa pod Ždiarom (Nad Laščokmi)

Jaskyňa v kameňolome

Južná jaskyňa (Jaskyňa s kvapľavou výzdobou, RDZ-7)

Malá jaskyňa (RDZ-1)

Poludňajšia diera (RDZ-4)

Puklinovo-korózna jaskyňa

Veľká jaskyňa na Radzime (RDZ-2)

Veľká priepasť pod Radzimom (RDZ-3)