Považský Inovec (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Považský Inovec sa nachádza celkom 86 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Vysoký Inovec sú to 2 jaskyne, v podcelku Nízky Inovec je to 35 jaskýň, v podcelku Krahulčie vrchy je to 18 jaskýň a v podcelku Inovecké predhorie je to 31 jaskýň.

Podcelok Vysoký Inovec

Skalická sonda (Sonda nad kravínom)

Strážny rígeľ

Podcelok Nízky Inovec

Beňovská priepasť (Beňovka)

Brečtanová jaskyňa

Danka

Džimova spása

Grnica 1 (Jaskyňa G1)

Grnica 5 (Priepasť G5)

Grnica 6 (Jaskyňa G6)

Grnica 10 (Jaskyňa G10)

Grnica 11

HV1 (Jaskyňa na Hrabutnom vrchu, Jaskyňa Horný vchod)

HV2 (Hrabutný vrch 2)

Janova dolná jaskyňa

Janova horná jaskyňa

Jarušova skala

Jaskyňa na Smutnom vŕšku

Jaskyňa na Tematíne 1

Jaskyňa na Tematíne 2

Jaskyňa na Tematíne 3

Jaskyňa pod Úhradom

Jaskyňa pod Kamienkou 1 (Kamienka)

Jaskyňa pod Kamienkou 2

Jaskyňa pod Teplým vrchom (Jaskyňa pod Teplou skalou)

Jaskyňa pri Novej Lehote

Jaskyňa v Jelenskej skale 1

Jaskyňa v Jelenskej skale 2

Jaskyňa v Jelenskej skale 3

Lomica

Mačacia skalka 1

Mačacia skalka 2

Malá dvorana

Malá pod Úhradom

Modrovská jaskyňa

Opálená skala (Jaskyňa vo Viništi)

Prepadlisko

Samov skok

Podcelok Krahulčie vrchy

Hadia jaskyňa

Jaskyňa pod Holým kameňom

Jaskyňa v Zlatom údolí

Kalcitová jaskyňa

Kanálová jaskyňa (Jaskyňa v stene)

Kaplnka (Jaskyňa v Hornom Sokole, J-3)

Mačacia jaskyňa

Malá jaskyňa v Dolnom Sokole (J-2)

Osmičková jaskyňa (Nová dolná jaskyňa)

Ponor nad Nitrianskou Blatnicou

Previsová jaskyňa

Suchá jaskyňa (J-6)

Terasová jaskyňa (Nová horná jaskyňa)

Trampská jaskyňa

Tunelová jaskyňa

Veľká jaskyňa v Dolnom Sokole (Jaskyňa nad Výtokom, J-1)

Visiaca jaskyňa (J-5)

Zabudnutá jaskyňa

Podcelok Inovecké predhorie

Bananska hlavina

Beckovská jaskyňa (Priepasť na Bukovnke)

Beckovský prepad 1

Beckovský prepad 2

Beckovský prepad 3

Beckovský ponor

Ctiborova skrýša (Jaskyňa pod Beckovským hradom)

Čertova pec

Čertova pec-Stoličková jaskyňa

Dolná jaskyňa v lome

Havran

Hôrčanská jaskyňa (Jaskyňa v Hôrke nad Váhom)

Horná jaskyňa v lome

Jaskyňa na Chlme

Jaskyňa pod Kozími rožkami

Jaskyňa pod Vyrúbaním

Jaskyňa v kameňolome I

Jaskyňa v kameňolome II

Jaskyňa v kameňolome III

Jaskyňa v Modrovej 1

Jaskyňa v Modrovej 2

Múčka

Partizánska jaskyňa

Ponor pod Zbojníckym vrchom

Previsová jaskyňa

Sonda nad kameňolomom (Jaskyňa v kameňolome 3)

Vináreň

Zahádzaná jaskyňa (Aragonitka)

Zamurovaná jaskyňa

Zasypaná jaskyňa pri samote

Zbojnícka jaskyňa (Jaskyňa na Zbojníckom vrchu)