Biele Karpaty (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Biele Karpaty sa nachádza celkom 32 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Javorinská hornatina je to 1 jaskyňa, v podcelku Súčanská vrchovina sú to 2 jaskyne, v podcelku Kobylináč sú to 2 jaskyne, v podcelku Bošácke bradlá je to 17 jaskýň a v podcelku Vršatské bradlá je to 10 jaskýň (v časti Vysoké Vršatce 6 a v časti Vršatské predhorie 4 jaskyne).

Podcelok Javorinská hornatina

Jaskyňa s potokom

Podcelok Súčanská vrchovina

Jaskyňa pri trati (Jaskyňa pri železničnej trati)

Samý vrch

Podcelok Kobylináč

Dračia jaskyňa (Jaskyňa v Kozích rohoch)

Jaskyňa v Ostrej hore

Podcelok Bošácke bradlá

Dolná jaskyňa (Dolná jaskyňa v lome)

Horná jaskyňa (Horná jaskyňa v lome)

Jaskyňa pri Ignáci (Sonda v prameni Ignác)

Jaskyňa v lome

Jaskyňa v lome 4

Jaskyňa v lome 5

Jaskyňa v pieskovci

Jaskyňa v starom lome

Jaskyňa v starom lome (Jaskyňa v Krasíne)

Jaskyňa v strednom lome

Landrovská jaskyňa (Jaskyňa na Landrovci)

Matejova diera

Prepadlisko pri Lubinskom majeri

Puklinová jaskyňa

Severná diera

Sonda nad Ignácom

Sonda za Daričným vŕškom

Podcelok Vršatské bradlá

Časť Vysoké Vršatce

Babky I

Babky II

Chmeľová (Jazvečia jaskyňa)

Kukliška

Ľadnica

Priepasť v Babkách

Časť Vršatské predhorie

Jaskyňa v Babinej I. (Nad Bane)

Jaskyňa v Mokrej skale

Jaskyňa v Pekle

Priepasť v Medziskaličí (Jaskyňa v Babinej č.2)