Zdroje informácií

INTERNET:

Internetové stránky miest a obcí Slovenska.

www.apl.geology.sk

www.apsida.sk

www.cykloportal.sk

www.dennikn.sk/160769/kostoly-slovenska-mapa-fotky/

www.dokostola.sk

www.enviroportal.sk/stromy

www.geni.com

www.geocaching.com

www.geology.sk

www.gmb.sk

www.hradiska.sk

www.hrady.sk

www.hrady-zamky.sk

www.ives.minv.sk/heraldreg/

www.ives.minv.sk/uevh/

www.kst.sk

www.lesy.sk

www.lisinovic.blog.sme.sk

www.litcentrum.sk

www.mapy.cz

www.minv.sk

www.muzeum.bratislava.sk

www.muzeum.sk

www.naucnechodniky.eu

www.naucnechodniky.sk (už nefunkčný)

www.noc.kostolov.sk

www.obce.info

www.pamiatky.sk

www.portal.gov.sk (už nefunkčný)

www.preobce.sk

www.puchovodedicstvo.sk

www.puchovskenoviny.sk

www.sk.estudanky.eu

www.slovenskehrady.sk

www.sng.sk

www.snm.sk

www.sopsr.sk

www.sopsr/vodopady/

www.sss.sk

www.statistics.sk

www.tic.sk

www.tsk.sk

www.turistika.cz

www.visitpuchov.sk

www.wikipedia.sk

www.zamky.sk

KNIHY:

HIstória obce Mojtín (1364-1950) (Katarína Gombárová 2003 – Seminárna práca)

Hrad Uhrovec – Sprievodca po zrúcanine hradu (Martin Varga, Tomáš Janura, Miroslav Matejka, Martin Bóna, Filip Jaššo, Daniela Majzlanová, 2018)

Hrady a zámky na Slovensku – sprievodca (AB ART Press)

Hrady, zámky a kaštiele Slovenska – história, povesti, legendy, zaujímavosti (Pavol Škubla – Perfekt Bratislava 2014)

Kaplnka svätej Heleny, Považská Bystrica (Karol Janas, TU A. Dubčeka v Trenčíne 2019)

Kotliny Slovenska (Peter Mariot, Štefan Očovský – Erpo Batislava, 1982)

Malé a Biele Karpaty (Ján Náhlik, Osveta Martin 1969)

Malé Lednice: Chotárne názvy na mapách a v povestiach (Peter Sádecký, OZ Kiapeška 2015)

Mikušovce 1259-2009 (Viktor Buček a kolektív, Ametyst 2009)

Nimnica kúpeľná obec (Kolektív autorov, Ametyst 2008)

Ottova praktická encyklopédia Slovenska (Ottovo nakladatelství, s.r.o. Bratislava 2008)

Poľana nad Detvou (Marián Šagát, Knižné centrum 2000)

Považská Bystrica – Z dejín mesta (zostavil Mgr. Bohuslav Kortman, 2006, Knižné centrum Žilina)

Poznávame Slovensko – Turistický sprievodca – Tatry (Ján Lacika, Dajama 1999 a 2006)

Praznov 600 rokov 1414-2014 (Teodor Kohút, Jozef Dvorščík, Bohuslav Kortman)

Sakrálne objekty a pamiatky v Plevníku-Drienovom (Otto Gáťa)

Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva Ladce – hora Butkov (Misericordia Krakov)

Slovenské hory (Martin Čihař, Ottovo nakladatelství, s.r.o. Praha 2010)

Slovenské hrady (Ľudovít Janota, Tatran Bratislava 1974)

Slovensko Tatranský národný park (Ivor Mihál, Knižné centrum Žilina)

Slovenský biografický slovník zv. I-VI (Matica slovenská Martin, 1990)

Stratigrafická a historická geológia (Milan Mišík, Ivo Chlupáč a Ivan Cicha, SPN Bratislava, 1985)

Štefan Závodník 1813-1885 – Meritissimus parochus (PaedDr. Marek Cimbala, PhD. – Obec Pružina 2013)

Taká bola Považská Bystrica (Milán Belás, 2019).

Tatry (Dionýz Dugas, Ottovo nakladatelství, s.r.o. Praha 2011)

Tatry pre Teba (František Kele, Milan Lučanský, IKAR Bratislava 2002)

Tatry s Markízou (František Kele, Milan Lučanský, IKAR Bratislava 2001)

Tatry z oblakov (Ladislav Janiga, 2004)

Veľký obrazový atlas rastlín (F. A. Novák, Mladé letá Bratislava 1980)

Veľký obrazový atlas rýb (Stanislav Frank, Mladé letá Bratislava 1976)

Veľký obrazový atlas vtákov (Jan Hanzák, Mladé letá Bratislava 1983)

Veľký obrazový atlas zvierat (Dr. V. J. Staněk, Mladé letá Bratislava 1983)

Veľký obrazový atlas lesa (Jan Jeník, Mladé letá Bratislava 1984)

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, zv. I-III (VEDA Bratislava 1977)

Borčany 1113-2003. Pohľady do minulosti. (Ivan Mrva, Martin Bóna, Borčany 2003)

MAPY:

Turistické mapy VKÚ, a.s. Harmanec (mapová a textová časť).

Cykloturistický atlas Slovenska (VKÚ Harmanec, 2006)

Podrobné zdroje informácií:

Všetky použiteľné prostriedky priamo v teréne.