Javorie (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Javorie sa nachádzajú celkom 2 jaskyne (údaj k 31.12.2017), všetky v podcelku Lomniacka vrchovina.

Podcelok Lomnianska vrchovina

Horizontálna jaskyňa

Rozsadlina