Dejiny človeka

1. Pravek (prehistória, preddejinná doba) (2,6 milióna p. n.l. – 700/400 p. n.l.)

1.1. Kamenná doba (2,6 milióna p. n.l. – 2300 p. n.l.)

1.1.1. Stará kamenná doba (paleolit) (2,6 milióna – 8300 p. n.l.)

1.1.1.1. Starý (spodný) paleolit (2,6 milióna p. n.l. – 250000 p. n.l.)

1.1.1.1.1. Najstarší (raný) paleolit (2,6 milióna p. n.l. – 1 milión p. n.l.)

1.1.1.1.2. Starý (starší) paleolit (1 milión p. n.l. – 250000 p. n.l.)

1.1.1.2. Stredný paleolit (250.000 p. n.l. – 35.000 p. n.l.)

1.1.1.3. Mladý (vrchný) paleolit (35.000 p. n.l. – 8.300 p. n.l.)

1.1.1.3.1. Mladý (mladší) paleolit (35.000 p. n.l. – 11.000 p. n.l.)

1.1.1.3.2. Neskorý paleolit (11.000 p. n.l. – 8.300 p. n.l.)

1.1.2. Stredná kamenná doba (mezolit) (8.300 p. n.l. – 5.700 p. n.l.)

1.1.3. Mladá kamenná doba (neolit) (5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l.)

1.1.3.1. Starý neolit (5.700 p. n.l. – 5.200 p. n.l.)

1.1.3.2. Stredný neolit (5.200 p. n.l. – 4.700 p. n.l.)

1.1.3.3. Mladý neolit (4.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l.)

1.1.4. Medená doba (eneolit) (4.400 p. n.l. – 2.300 p. n.l.)

1.1.4.1. Stará medená doba (starý eneolit) (4.400 p. n.l. – 3.600 p. n.l.)

1.1.4.2. Stredná medená doba (stredný eneolit) (3.600 p. n.l. – 2.900 p. n.l.)

1.1.4.3. Mladá medená doba (mladý eneolit) (2.900 p. n.l. – 2.300 p. n.l.)

1.2. Bronzová doba (2.300 p. n.l. – 700/400 p. n.l.)

1.2.1. Stará (staršia) bronzová doba (2.300 p. n.l. – 1.600 p. n.l.)

1.2.2. Stredná bronzová doba (1.600 p. n.l. – 1.200 p. n.l.)

1.2.3. Mladá (mladšia) bronzová doba (1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l.)

1.2.4. Neskorá bronzová doba (1.000 p. n.l. – 700/400 p. n.l.)

1.3. Železná doba (700 p. n.l. – 0)

1.3.1. Stará železná doba (halštatská doba) (700 p. n.l. – 400 p. n.l.)

1.3.1.1. Včasná halštatská doba (okolo 700 p. n.l.)

1.3.1.2. Stará halštatská doba (700 p. n.l. – 600 p. n.l.)

1.3.1.2.1. Stará halštatská doba (700 p. n.l. – 650 p. n.l.)

1.3.1.2.2. Stredná halštatská doba (650 p. n.l. – 600 p. n.l.)

1.3.1.3. Mladá halštatská doba (600 p. n.l. – 400 p. n.l.)

1.3.1.3.1. Mladá halštatská doba (600 p. n.l. – 500 p. n.l.)

1.3.1.3.2. Neskorá halštatská doba (500 p. n.l. – 400 p. n.l.)

1.3.2. Mladá železná doba (laténska doba) (400 p. n.l – 0)

1.3.2.1. Včasná laténska doba (400 p. n.l. – 380 p. n.l.)

1.3.2.2. Stará laténska doba (380 p. n.l. – 275 p. n.l.)

1.3.2.3. Stredná laténska doba (275 p. n.l. – 120 p. n.l.)

1.3.2.4. Mladá laténska doba (120 p. n.l. – 0)

1.3.2.4.1. Mladá laténska doba (120 p. n.l. – 60 p. n.l.)

1.3.2.4.2. Neskorá laténska doba (60 p. n.l. – 0)

2. Starovek (protohistorické obdobie, raná dejinná doba) (0 – 500)

2.1. Rímska doba (0 – 380)

2.1.1. Stará rímska doba (0 – 180)

2.1.2. Mladá rímska doba (180 – 380)

2.2. Doba sťahovania národov (380 – 500)

3. Stredovek (500 – 1.526)

3.1. Včasný (raný) stredovek (500 – 1.000)

3.1.1. Včasnoslovanské obdobie (500 – 675)

3.1.2. Predveľkomoravské obdobie (675 – 791)

3.1.2.1. Predveľkomoravský horizont I (675 – 700)

3.1.2.2. Predveľkomoravský horizont II (700 – 770)

3.1.2.3. Predveľkomoravský horizont III (770 – 791)

3.1.3. Blatnicko-mikulčický horizont (791 – 833)

3.1.4. Veľkomoravské obdobie (833 – 907)

3.1.5. Poveľkomoravské obdobie (907 – 1.000)

3.2. Vrcholný stredovek (1.000 – 1.375)

3.3. Neskorý stredovek (1.375 – 1.526)

4. Novovek (1.526 – súčasnosť)

4.1. Včasný (raný) novovek (1.526 – 1.848)

4.2. Novšie dejiny (1.848 – 1.918/1.945)

4.3. Najnovšie (súčasné) dejiny (1.918/1.945 – súčasnosť)