Pohronský Inovec (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Pohronský Inovec sa nachádzajú celkom 4 jaskyne (údaj k 31.12.2017), všetky v podcelku Veľký Inovec.

Podcelok Veľký Inovec

Andezitová jaskyňa

Horný vchod

Jaskyňa dvoch netopierov

Jaskyňa jedného netopiera