Bukovské vrchy (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Bukovské vrchy sa nachádza celkom 7 jaskýň (údaj k 31.12.2017) a to v podcelku Bukovce.

Podcelok Bukovce

Ďakova jaskyňa

Kňahyňa

Priechodná jaskyňa

Pustajova jaskyňa

Rupa

Studená jamka I

Studená jamka II