Podunajská pahorkatina (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Podunajská pahorkatina sa nachádza celkom 16 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Nitrianska pahorkatina je to 10 jaskýň (v časti Bánovská pahorkatina 4, v časti Tribečské podhorie 1 a v časti Nitrianske vŕšky 5 jaskýň), v podcelku Hronská pahorkatina v časti Bešianska pahorkatina je to 1 jaskyňa a v podcelku Ipeľská pahorkatina je to 5 jaskýň (v časti Santovská pahorkatina 3 a v časti Sebechlebská pahorkatina 2 jaskyne).

Podcelok Nitrianska pahorkatina

Časť Bánovská pahorkatina

Dolná jaskyňa v kameňolome

Horná jaskyňa v kameňolome

Jaskyňa na Domkovej

Jaskyňa v Lachu

Časť Tribečské podhorie

Jaskyňa na Chríbe

Časť Nitrianske vŕšky

Jaskyňa v Drevenom lome

Jaskyňa v Stračej ceste

Lurdská jaskyňa

Nitrianska hradná jaskyňa

Zvislá jaskyňa (Jaskyňa pod kalváriou)

Podcelok Hronská pahokratina

Časť Bešianska pahorkatina

Jaskyňa v Čifárskej skale (Pseudokrasová jaskyňa)

Podcelok Ipeľská pahorkatina

Časť Santovská pahorkatina

Jaskyňa pri potoku (TSJ 1)

Jaskyňa v lome na Vápniku (Jaskyňa v lome Siklos)

Puklina (TJS 2)

Časť Sebechlebská pahorkatina

Diera v Hostečnom prameni

Jaskyňa v travertínovej kope Očného prameňa (Jaskyňa a Diera v Očnom prameni)