Busov (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Busov sa nachádza celkom 7 jaskýň (údaj k 31.12.2017).

Borovičková jaskyňa v Sivej skale

Jaskyňa na Sivej skale

Jazvečia jaskyňa v Sivej skale

Puklinová na terase 1

Puklinová na terase 2

Puklinová na terase 3

Stratená jaskyňa v Sivej skale