Krupinská planina (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Krupinská planina sa nachádza celkom 9 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Bzovícka pahorkatina sú to 2 jaskyne, v podcelku Dačolomská planina sú to 2 jaskyne a v podcelku Modrokamenské úboče je to 5 jaskýň.

Podcelok Bzovícka pahorkatina

Jaskyňa v Jazvinách

Vodopádový previs

Podcelok Dačolomská planina

Sucháňska trhlina

Trpaslíčia jaskyňa

Podcelok Modrokamenské úboče

Čabradský previs

Jaskyňa potoka Pešt

Jaskyňa Šiša Pištu

Jaskyňa v tufoch

Prievanová diera