Volovské vrchy (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Volovské vrchy sa nachádza celkom 217 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Havranie vrchy je to 5 jaskýň, v podcelku Zlatý stôl je to 1 jaskyňa, v podcelku Hnilecké vrchy je to 132 jaskýň (v časti Galmus 131 jaskýň), v podcelku Pipitka je to 20 jaskýň a v podcelku Kojšovská hoľa je to 59 jaskýň.

Podcelok Havranie vrchy

Diera v Čertovom jarku (Diera v Čertovej doline)

Jaskyňa v prepadlisku

Rysovec

Šafárka 1

Šafárka 2 (Jaskyňa pri Šafárke)

Podcelok Zlatý stôl

Solimál

Podcelok Hnilecké vrchy

Časť Galmus

Abri Domková (Jaskyňa vo Vápennej dolke 2)

Balvanitá jaskyňa

Bielovodská jaskyňa 1

Bielovodská jaskyňa 2

Bielovodská jaskyňa 3

Bielovodská jaskyňa 4

Bielovodská jaskyňa 5

Bielovodská jaskyňa 6

Brloh

Červené skaly 1 (O-11)

Červené skaly 2 (O-14)

Červené skaly 3 (O-15)

Čierna jaskyňa

Čierne abri

Deravá jaskyňa

Diera nad prameňom

Diera pod previsom

Diera v Skale

Diera vo Vápenníku

Domková (Jaskyňa vo Vápennej dolke 1)

Dvojitá jaskyňa

Galmuská diera (Biela skala, O-12)

Grund I (O-16)

Grund II (O-17)

Havraní komín

Homološova diera (Vlašská diera)

Horná diera

Hrebeňová puklina

Chyža (Krátka diera)

Jaskyňa na úpätí

Jaskyňa nad chatou 1

Jaskyňa nad chatou 2

Jaskyňa nad chatou 3

Jaskyňa nad sútokom Jordánu

Jaskyňa nad vodopádom

Jaskyňa pod cestou

Jaskyňa pod Previsovou

Jaskyňa pod vyhliadkou

Jaskyňa pri Macikovej dolke

Jaskyňa v amfiteátri

Jaskyňa v Galmuskej tisine 1

Jaskyňa v Galmuskej tisine 2

Jaskyňa v Galmuskej tisine 3

Jaskyňa v Goluvke 1

Jaskyňa v Goluvke 2

Jaskyňa v Goluvke 3 (Jaskyňa nad vodojemom)

Jaskyňa v Goluvke 4

Jaskyňa v Goluvke 5

Jaskyňa v Goluvke 6 (Štrbina)

Jaskyňa v Jatkách

Jaskyňa v skalnej stene

Jaskyňa v údolí

Jaskyňa vo Vápeníku 3

Jaskyňa vo Vápeníku 4

Jazvečia diera

Jordánsky meander

Kňazovka

Malá jaskyňa nad Suchou dierou

Matejovie diera (0-21)

Matisovec (O-1)

Matisovec 2

Muráň

Odpočinková jaskyňa

Ondrejov vŕšok I (O-4, Jaskyňa nad chatou 4)

Ondrejov vŕšok II (O-8)

Ondrejov vŕšok III

Ondrejov vŕšok IV

Pastierska jaskyňa

Pavúčia jaskyňa

Previsová jaskyňa

Priechodná jaskyňa

Priepasťovitá jaskyňa

Puklina v Skale

Puklinová diera

Puklinová priepasť

Románska chodba

Rúra

Rysia diera (O-5)

Skala (O-2)

Skala 2

Skalný labyrint

Slimačia jaskyňa

Slovinská jaskyňa I (A- jaskyňa)

Slovinská jaskyňa II (B- jaskyňa)

Strieľaná jaskyňa

Suchá diera

Suchá diera 1 (0-18)

Suchá diera 2 (0-19)

Suchá diera 3 (O-20)

Suchá diera 4

Suchá diera 5

Svätojánska jaskyňa (Jánska diera, O-13)

Šarkania diera (Poráčska jaskyňa, Petra Dupe)

Šarkanova dolka 1

Šarkanova dolka 2

Šarkanova dolka 3

Šikľavá skala

Šikmá jaskyňa pod cestou

Šikmé vrstevné abri

Široká jaskyňa

Škripkova dolina 2 (O-9)

Škripkova jaskyňa (Škripková dolina 3, O-10, J-10)

Špirálka

Torzo

Trhlina

Trhlina nad Jazvečou jaskyňou

Tunel

Uhlisko (Biela skala)

Uklonený komín

Úkryt pod Bielou skalou

Úkryt v údolí

Úzka jaskyňa I

Úzka jaskyňa II

Úzka jaskyňa III

Úzky meander

Vápenník I (O-6)

Vápenník II (O-7)

Veterný prieduch

Vymrazená skrýša

Vypadaná vrstva

Vyvieračka I (V-1)

Zaviata jaskyňa

Závrt 5 (Z-5)

Závrt na Slovinskej skale

Závrt na Uramovej úboči

Závrt 12 (Z-14)

Zbojský stôl 1

Zbojský stôl 2

Zbojský stôl 3

Zbojský stôl 4

Zlý kameň

Podcelok Pipitka

Čertova diera

Farebná priepasť pod Špičákom (Foab Ioch, JP-1)

Jana

Jaskyňa nad Tunelovým portálom

Jaskyňa v tiesňave

Jazvečia v Železnej bráne (Jazvečia diera)

Krátka jaskyňa

Krulova baňa (Psia diera, JP-86)

Machová priepasť (JP-2)

Malá pivnica

Neprielezná diera (JP-63)

Priepasť na Malom Jeleňom vrchu (JP-100)

Puklina nad Tunelovým portálom

Šugovská vyvieračka (Perlová studňa)

Tunel pri prameni (JP-61)

Tunelový portál (JP-60)

Úzka jaskyňa (JP-58, Nová jaskyňa)

Veľká pivnica

Zadymená jaskyňa (JP-62) Zelená jaskyňa

Podcelok Kojšovská hoľa

Bankov I

Bankov II (Jazerná jaskyňa)

Brigádnická jaskyňa (KK-46)

Čierna jaskyňa (KK-43)

Chyža (KK-17)

Jaskyňa Medzi skaly 1 (Jaskyňa medzi stenami 1)

Jaskyňa Medzi skaly 2 (Jaskyňa medzi stenami 2)

Jaskyňa Medzi skaly 3 (Jaskyňa medzi stenami 3)

Jaskyňa Medzi skaly 4 (Jaskyňa medzi stenami 4)

Jaskyňa medzi skaly 6

Jaskyňa na skale (KK-9, Puklinová jaskyňa)

Jaskyňa na skale 2

Jaskyňa na skale 3

Jaskyňa nad kameňolomom

Jaskyňa nad osadou (KK-6, Jaskyňa s prameňom)

Jaskyňa nad osadou 2

Jaskyňa nad osadou 3

Jaskyňa nad prahom

Jaskyňa pod cestou (Kukučka)

Jaskyňa pod lipami

Jaskyňa pod skalou I

Jaskyňa pod skalou II (KK-12)

Jaskyňa pod Zálomom

Jaskyňa pri Chyži (KK-18)

Jaskyňa pri Plažinovej polianke

Jaskyňa so zrkadlom

Jaskyňa v Červenej skale 1 (KK-15)

Jaskyňa v Červenej skale 2 (KK-23)

Jaskyňa v hrebienku

Jaskyňa v skale

Jazvečia diera II

Kolónia I (Jaskyňa pri haldách II, Jaskyňa č.2)

Kolónia II (Jaskyňa pri haldách I, Jaskyňa č.1, KK-5)

Lavicová jaskyňa

Lipová jaskyňa-Dlhá jaskyňa

Lukáčová priepasť (Kamenné mlieko)

Malá jaskyňa vo svahu (KK-8)

Medzi skaly 7

Muchotrávková jaskyňa

Myšia diera

Oblúková jaskyňa

Orlí komín

Partizánska jaskyňa (KK-19)

Pivnica

Plažinová jaskyňa

Plažinová polianka

Pričňa

Priepasť pod bukom (KK-2)

Priepasť pod hrebeňom

Priepasť v Turnisku-baňa (KK-22)

Salamandria jaskyňa (Jaskyňa Medzi skaly 5)

Šípková jaskyňa

Tonisova jaskyňa I (KK-20, Tonisova jaskyňa dolná)

Tonisova jaskyňa II (KK-21, Tonisova jaskyňa horná)

Trojotvorová jaskyňa

Trojuholníková jaskyňa

Tunel (Chrám, Turnisková brána, KK-16)

Vianočná jaskyňa

Zdrvená jaskyňa