Dejiny Zeme

Chronostratigrafická tabuľka: Tabuľka geologických období Zeme s chronologicky zoradenými dejinami Zeme.

Vysvetlivky: EÓN – označuje najväčšie časové epizódy v histórii Zeme. Hranice eónov sú definované na základe výskytu udalostí v histórii Zeme s globálnym dosahom. Eóny (s výnimkou hadaika) pozostávajú z niekoľkých ér (ératerm), tie sú členené na periódy a tie na epochy.

Zem je stará asi 4,57mld rokov. Jej dejiny vedci geologicky rozdelili na rôzne úseky (geologické obdobia), ktoré sú spravidla ohraničené významnými geologickými alebo paleontologickými udalosťami (napr. masovými vyhynutiami). V najnovšej fáze (fanerozoiku) je delenie založené na vývoji života.

Základnými eónmi sú: Hadaikum, Archaikum, Proterozoikum a Fanerozoikum.

1.Hadaikum (4,57 miliardy – 3,8 miliardy)

1.1. Kryptikum

1.2. Skupina veľkých paniev (Basin Groups)

1.3. Nektarikum

1.4. Spodné imbrikum

2. Archaikum (prahory) 3,8 miliardy – 2,5 miliardy)

2.1. Eoarchaikum (3,8 miliardy – 3,6 miliardy)

2.2. Paleoarchaikum (3,6 miliardy – 3,2 miliardy)

2.3. Mezoarchaikum (3,2 miliardy – 2,8 miliardy)

2.4. Neoarchaikum (2,8 miliardy – 2,5 miliardy)

3. Proterozoikum (starohory) (2,5 miliardy – 541 miliónov)

3.1. Paleoproterozoikum (2,5 miliardy – 1,6 miliardy)

3.1.1. Siderium (2,5 miliardy – 2,3 miliardy)

3.1.2. Rhyacium (2,3 miliardy – 2,05 miliardy)

3.1.3. Orosirium (2,05 miliardy – 1,8 miliardy)

3.1.4. Staterium (1,8 miliardy – 1,6 miliardy)

3.2. Mezoproterozoikum (1,6 miliardy – 1 miliarda)

3.2.1.Kalymnium (1,6 miliardy – 1,4 miliardy)

3.2.2. Ektazium (1,4 miliardy – 1,2 miliardy)

3.2.3. Stenium ( 1,2 miliardy – 1 miliarda)

3.3. Neoproterozoikum (1 miliarda – 541 miliónov)

3.3.1. Tonium (1 miliarda – 850 miliónov)

3.3.2. Kryogenium (850 miliónov – 541 miliónov)

3.3.2.1. Sturt (850 miliónov – 635 miliónov)

3.3.2.2. Varanger (635 miliónov – 541 miliónov)

3.3.3. Ediakarium (541 miliónov)

4.Fanerozoikum (541 miliónov – súčasnosť)

4.1. Paleozoikum (prvohory, primér, starovek Zeme) (541 miliónov – 251 miliónov)

4.1.1. Kambrium (541 miliónov – 488,3 miliónov)

4.1.1.1. Terreneuv (541 miliónov – 521 miliónov)

4.1.1.1.1. Fortun (541 miliónov – 529 miliónov)

4.1.1.1.2. Stupeň 2 (529 miliónov – 521 miliónov)

4.1.1.2. Séria 2 (521 miliónov – 509 miliónov)

4.1.1.2.1. Stupeň 3 (521 miliónov – 515 miliónov)

4.1.1.2.2. Stupeň 4 (515 miliónov – 509 miliónov)

4.1.1.3. Séria 3 (509 miliónov – 497 miliónov)

4.1.1.3.1. Stupeň 5 (509 miliónov – 504,5 miliónov)

4.1.1.3.2. Drum (504,5 miliónov – 500,5 miliónov)

4.1.1.3.3. Gužang (500,5 miliónov – 497 miliónov)

4.1.1.4. Furong (497 miliónov – 485,4 miliónov)

4.1.1.4.1. Pajb (Paib, Pchajpi) (497 miliónov – 494 miliónov)

4.1.1.4.2. Džiangšan (Jiangshian) (494 miliónov – 489 miliónov)

4.1.1.4.3. Stupeň 10 (489 miliónov – 485,4 miliónov)

4.1.2. Ordovik (485,4 miliónov – 443,4 miliónov)

4.1.2.1. Spodný ordovik (485,4 miliónov – 470 miliónov)

4.1.2.1.1. Tremadok (485,4 miliónov – 477,7 miliónov)

4.1.2.1.2. Floan (Flo) (477,7 miliónov – 470 miliónov)

4.1.2.2. Stredný ordovik (470 miliónov – 458,4 miliónov)

4.1.2.2.1. Daping (470 miliónov – 467,3 miliónov)

4.1.2.2.2. Darvil (Darwill) (467,3 miliónov – 458,4 miliónov)

4.1.2.3. Vrchný ordovik (458,4 miliónov – 443,4 miliónov)

4.1.2.3.1. Sandby (Sandb) (458,4 miliónov – 453 miliónov)

4.1.2.3.2. Kat (453 miliónov – 445,2 miliónov)

4.1.2.3.3. Hirnant (445,2 miliónov – 443,4 miliónov)

4.1.3. Silúr (443,4 miliónov – 419,2 miliónov)

4.1.3.1. Llandover (443,4 miliónov – 433,4 miliónov)

4.1.3.1.1. Rhuddan (443,4 miliónov – 440,8 miliónov)

4.1.3.1.2. Aeron (440,8 miliónov – 438,5 miliónov)

4.1.3.1.3. Telych (438,5 miliónov – 433,4 miliónov)

4.1.3.2. Wenlok (Wenlock) (433,4 miliónov – 427,1 miliónov)

4.1.3.2.1. Sheinwood (433,4 miliónov – 427,1 miliónov)

4.1.3.2.2. Homér (430,5 miliónov – 427,1 miliónov)

4.1.3.3. Ludlov (Ludlow) (427,1 miliónov – 423 miliónov)

4.1.3.3.1. Gorst (427,1 miliónov – 425,6 miliónov)

4.1.3.3.2. Ludford (425,6 miliónov – 423 miliónov)

4.1.3.4. Přídol (423 miliónov – 419,2 miliónov)

4.1.4. Devón (419,2 miliónov – 358,9 miliónov)

4.1.4.1. Spodný devón (419,2 miliónov – 393,3 miliónov)

4.1.4.1.1. Lochkov (419,2 miliónov – 410,8 miliónov)

4.1.4.1.2. Prag (Prág) (410,8 miliónov – 407,6 miliónov)

4.1.4.1.3. Ems (407,6 miliónov – 393,3 miliónov)

4.1.4.2. Stredný devón (393,3 miliónov – 382,7 miliónov)

4.1.4.2.1. Eifel (393,3 miliónov – 387,7 miliónov)

4.1.4.2.2. Givet (387,7 miliónov – 382,7 miliónov)

4.1.4.3. Vrchný devón (382,7 miliónov – 358,9 miliónov)

4.1.4.3.1. Frasn 382,7 miliónov – 372,2 miliónov)

4.1.4.3.2. Famen (372,2 miliónov – 358,9 miliónov)

4.1.5. Karbón (čiernouhoľný útvar) (358,9 miliónov – 298,9 miliónov)

4.1.5.1. Mississip (358,9 miliónov – 323,2 miliónov)

4.1.5.1.1. Turén (Turnén) (358,9 miliónov – 346,7 miliónov)

4.1.5.1.2. Visén (346,7 miliónov – 330,9 miliónov)

4.1.5.1.3. Serpuchov (330,9 miliónov – 323,2 miliónov)

4.1.5.2 Pensylván (Penssylván) (323,2 miliónov – 298,9 miliónov)

4.1.2.5.1. Baškir (323,2 miliónov – 315,2 miliónov)

4.1.5.2.2. Moskov (315,2 miliónov – 307 miliónov)

4.1.5.2.3. Kasimov (307 miliónov – 303,7 miliónov)

4.1.5.2.4. Gžel (Gžeľ) (303,7 miliónov – 298,9 miliónov)

4.1.6. Perm (298,9 miliónov – 252,2 miliónov)

4.1.6.1. Cisural (298,9 miliónov – 272,3 miliónov)

4.1.6.1.1. Assel (298,9 miliónov – 295,5 miliónov)

4.1.6.1.2. Sakmar (295,5 miliónov – 290,1 miliónov)

4.1.6.1.3. Arktinsk (Artinsk) (290,1 miliónov – 279,3 miliónov)

4.1.6.1.4. Kungur (279,3 miliónov – 272,3 miliónov)

4.1.6.2. Guadalup (272,3 miliónov – 259,9 miliónov)

4.1.6.2.1. Road (272,3 miliónov – 268,8 miliónov)

4.1.6.2.2. Word (268,8 miliónov – 265,1 miliónov)

4.1.6.2.3. Capitan (265,1 miliónov – 259,9 miliónov)

4.1.6.3. Loping (259,9 miliónov – 252,2 miliónov)

4.1.6.3.1. Wuťiapching (Wuchiaping) (259,9 miliónov – 254,2 miliónov)

4.1.6.3.2. Čchangsing (Changsing) (254,2 miliónov – 252,2 miliónov)

4.2. Mezozoikum (druhohory, sekundér, stredovek Zeme) (252,2 miliónov – 66 miliónov)

4.2.1. Trias (252,2 miliónov – 201,3 miliónov)

4.2.1.1. Spodný trias (252,2 miliónov – 247,2 miliónov)

4.2.1.1.1. Induan (252,2 miliónov – 251,2 miliónov)

4.2.1.1.2. Olenek (251,2 miliónov – 247,2 miliónov)

4.2.1.2. Stredný trias (247,2 miliónov – 242 miliónov)

4.2.1.2.1. Anis (247,2 miliónov – 242 miliónov)

4.2.1.2.2. Ladin (242 miliónov – 235 miliónov)

4.2.1.3. Vrchný trias (235 miliónov – 201,3 miliónov)

4.2.1.3.1. Karn (235 miliónov – 228 miliónov)

4.2.1.3.2. Norik (228 miliónov – 208,5 miliónov)

4.2.1.3.3. Rét (208,5 miliónov – 201,3 miliónov)

4.2.2. Jura (201,3 miliónov – 145 miliónov)

4.2.2.1. Spodná jura, Lias (201,3 miliónov – 174,1 miliónov)

4.2.2.1.1. Hetanž (201,3 miliónov – 199,3 miliónov)

4.2.2.1.2. Sinemúr (199,3 miliónov – 190,8 miliónov)

4.2.2.1.3. Pliensbach (190,8 miliónov – 182,7 miliónov)

4.2.2.1.4. Toark (182,7 miliónov – 174,1 miliónov)

4.2.2.2. Stredná jura, Dogger (174,1 miliónov – 163,5 miliónov)

4.2.2.2.1. Álen (174,1 miliónov – 170,3 miliónov)

4.2.2.2.2. Bajok (170,3 miliónov – 168,3 miliónov)

4.2.2.2.3. Bat (168,3 miliónov – 166,1 miliónov)

4.2.2.2.4. Kelovej (166,1 miliónov – 163,5 miliónov)

4.2.2.3. Vrchná jura, Malm (163,5 miliónov – 145 miliónov)

4.2.2.3.1. Oxford (163,5 miliónov – 157,3 miliónov)

4.2.2.3.2. Kimeridž (157,3 miliónov – 152,1 miliónov)

4.2.2.3.3. Titón (152,1 miliónov – 145 miliónov)

4.2.3. Krieda (145 miliónov – 66 miliónov)

4.2.3.1. Spodná krieda (145 miliónov – 100,5 miliónov)

4.2.3.1.1. Berias (145 miliónov – 139,8 miliónov)

4.2.3.1.2. Valanžin (Valangin) (139,8 miliónov – 132,9 miliónov)

4.2.3.1.3. Hoteriv (132,9 miliónov – 129,4 miliónov)

4.2.3.1.4. Barém (129,4 miliónov – 125 miliónov)

4.2.3.1.5. Apt (125 miliónov – 113 miliónov)

4.2.3.1.6. Alb (113 miliónov – 100,5 miliónov)

4.2.3.2. Vrchná krieda (Mladšia krieda) (10,5 miliónov – 66 miliónov)

4.2.3.2.1. Cenoman (100,5 miliónov – 93,9 miliónov)

4.2.3.2.2. Turón (93,9 miliónov – 89,8 miliónov)

4.2.3.2.3. Koňak (89,8 miliónov – 86,3 miliónov)

4.2.3.2.4. Santón (86,3 miliónov – 83,6 miliónov)

4.2.3.2.5. Kampán (83,6 miliónov – 72,1 miliónov)

4.2.3.2.6. Mástricht (72,1 miliónov – 66 miliónov)

4.3. Kenozoikum (treťohory, subér, terciér, novovek Zeme) (66 miliónov – súčasnosť)

4.3.1. Paleogén (66 miliónov – 23,03 miliónov)

4.3.1.1. Paleocén (66 miliónov – 56 miliónov)

4.3.1.1.1. Dán (66 miliónov – 61,6 miliónov)

4.3.1.1.2. Seland (61,6 miliónov – 59,2 miliónov)

4.3.1.1.3. Tanet (59,2 miliónov – 56 miliónov)

4.3.1.2. Eocén (56 miliónov – 33,9 miliónov)

4.3.1.2.1. Ypres (Ypress) (56 miliónov – 47,8 miliónov)

4.3.1.2.2. Lutét (47,8 miliónov – 41,3 miliónov)

4.3.1.2.3. Bartón (41,3 miliónov – 38 miliónov)

4.3.1.2.4. Priabón (38 miliónov – 33,9 miliónov)

4.3.1.3. Oligocén (33,9 miliónov – 23,03 miliónov)

4.3.1.3.1. Rupel (33,9 miliónov – 28,1 miliónov)

4.3.1.3.2. Chatt (28,1 miliónov – 23,03 miliónov)

4.3.2. Neogén (23,03 miliónov – 2,588 miliónov)

4.3.2.1. Miocén (23,03 miliónov – 5,333 miliónov)

4.3.2.1.1. Akvitán (23,03 miliónov – 20,44 miliónov)

4.3.2.1.2. Burdigal (20,44 miliónov – 15,97 miliónov)

4.3.2.1.3. Langh (15,97 miliónov – 13,82 miliónov)

4.3.2.1.4. Serravall (13,82 miliónov – 11,62 miliónov)

4.3.2.1.5. Tortón (11,62 miliónov – 7,246 miliónov)

4.3.2.1.6. Mesin (Messin) (7,246 miliónov – 5,333 miliónov)

4.3.2.2. Pliocén (5,333 miliónov – 2,588 miliónov)

4.3.2.2.1. Zanclean (5,333 miliónov – 3,6 miliónov)

4.3.2.2.2. Piačenz (Piacenz) (3,6 miliónov – 2,588 miliónov)

4.3.3. Kvartér (antropogén, antropozoikum, kvaternér, štvrtohory) (2,588 miliónov – súčasnosť)

4.3.3.1. Pleistocén (staršie štvrtohory, plistocén, dilúvium) (2,588 miliónov – 11.700)

4.3.3.1.1. Gelas (Gelasian) (2,588 miliónov – 1,806 miliónov)

4.3.3.1.2. Spodný pleistocén, Kalábr (Calabrian) (1,806 miliónov – 781.000)

4.3.3.1.3. Stredný pleistocén Jonian (Ionian) (781.000 – 126.000)

4.3.3.1.4. Vrchný pleistocén (126.000 – 11.700)

4.3.3.2. Holocén (mladšie štvrtohory, postglaciál – poľadová doba, alúvium) (11.700 – súčasnosť)