Kysucká vrchovina (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Kysucká vrchovina sa nachádza celkom 7 jaskýň (údaj k 31.12.2017), všetky v podcelku KYsucké bradlá.

Podcelok Kysucké bradlá

Jaskyňa nádeje

Jaskyňa pri lome (Malá Havrania)

Jaskyňa v Končitom

Jaskyňa v Skálí (S1)

Priepastná jaskyňa

Sestrošova diera

Závrt v Okrúhlici