Slanské vrchy (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Slanské vrchy sa nachádza celkom 26 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Šimonka je to 15 jaskýň (v časti Zlatobanská kotlina 4 a v časti Olšavské predhorie 11 jaskýň), v podcelku Makovica sú to 3 jaskyne (v časti Banské predhorie 1 jaskyňa) a v podcelku Mošník je to 8 jaskýň.

Podcelok Šimonka

Časť Zlatobanská kotlina

Bivaková v Čiernej hore

Ľadová diera v Kujavách 1

Ľadová diera v Kujavách 2

Rysia jaskyňa v Rysích skalách

Časť Olšavské predhorie

Bivaková jaskynka na Oblíku

Dolmen

Jaskyňa na Oblíku 2

Jaskyňa na Oblíku 3

Jaskyňa na Oblíku 4

Jaskyňa na Oblíku 5

Jaskyňa v Gibove

Puklinová jaskyňa v Pariakovej

Úpätná jaskyňa

Veterná diera v Malej Zobranej

Vlčia jaskyňa

Podcelok Makovica

Jaskyňa pod Rankovskými skalami

Zajačikov kameň

Časť Banské predhorie

Juskova jaskyňa

Podcelok Mošník

Diera nad TM-71

Horná veterná diera (Nová veterná diera, Tonova, Hubárska priepasť)

Jaskyňa pod Skalkou

Jazvečia diera 1

Jazvečia diera 2

Lemira

Onderkova jaskyňa

Veterná diera (Vitrova dzira)