Ľubovnianska vrchovina (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Ľubovnianska vrchovina sa nachádza celkom 12 jaskýň (údaj k 31.12.2017).

Čandikova diera

Jaskyňa pod Malou vežou

Jaskyňa pod Ostrou vežou

Jaskyňa pod šachtou

Jaskyňa pod Vabcom

Jaskyňa pod Veľkým previsom

Jaskyňa v Hrubej klade

Ľadová jaskyňa v Ostrých skalách

Puklinová jaskyňa

Zbojnícka diera

Zbojnícka diera pri Hraničnom

Zbojnícka jaskyňa