Považské podolie (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Považské podolie sa nachádza celkom 12 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Trenčianska kotlina je to 1 jaskyňa a v podcelku Bielokarpatské podhorie je to 11 jaskýň.

Podcelok Trenčianska vrchovina

Téčko

Podcelok Bielokarpatské podhorie

Benediktova jaskyňa (Jaskyňa na Skalke)

Elko

Jaskyňa na Skalke

Jaskyňa nad cestou 3

Jaskyňa nad cestou 4

Jaskyňa nad cestou 5

Jaskyňa nad cestou 6

Jaskyňa pri vojenských skladoch

Mnešická jaskyňa

Opatovská jaskyňa (Jaskyňa nad cestou 1 a 2)

Priepasť v kameňolome