Stolické vrchy (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Stolické vrchy sa nachádzajú celkom 2 jaskyne (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Stolica je to 1 jaskyňa a v podcelku Málinské vrchy je to 1 jaskyňa.

Podcelok Stolica

Kašupierova diera

Podcelok Málinské vrchy

Jaskyňa v Striebornej