Bachureň (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Bachureň sa nachádza celkom 19 jaskýň (údaj k 31.12.2017).

Bivaková jaskyňa v Adamovom úvozku

Bivaková jaskyňa v Brezine

Dymiaca jaskyňa

Džandžurova diera

Jaskyňa Panny Orleánskej

Jaskyňa pri stene v Adamovom úvozku

Jaskyňa v Čiernom močiari

Kosťová jaskyňa pod Adamovou horou

Ľadová priepasť

Lipovce 1 (L-1)

Lipovce 2 (L-2)

Lipovce 4 (L-4)

Petrova jaskyňa v Adamovom úvozku (Bošácka)

Pivnica (Komora)

Priechodná jaskyňa (Priebežná jaskyňa)

Vianočná priepasť (Vianočná jaskyňa)

Vlčia jaskyňa

Zárubňová jaskyňa

Zlá diera (Zlá džura, Lipovská jaskyňa, L-3)