Horehronské podolie (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Horehronské podolie sa nachádza celkom 97 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Lopejská kotlina je to 35 jaskýň, v podcelku Bystrianske podhorie je to 52 jaskýň a v podcelku Heľpianske podolie je to 10 jaskýň.

Podcelok Lopejská kotlina

Diakovo

Dolnolehotská jaskyňa (Lehôtska jaskyňa)

Dúpna skala 1

Dúpna skala 2

Dvor

Hradisko

Jaskyňa I

Jaskyňa II

Jaskyňa pod horárňou

Jaskyňa pod Kalváriou (Jaskyňa na Hrádku, Predajná 1)

Jaskyňa pri acetylénke

Jaskyňa pri nádrži

Jaskyňa pri potoku I

Jaskyňa pri potoku II

Jaskyňa v skalke (Jaskyňa nad elektrárňou)

Líščia jaskyňa (kataster obce Dolná Lehota)

Líščia jaskyňa (kataster obce Valaská)

Mokrá jaskyňa

Pieskový potok

Ponorová jaskyňa

Predajná 2 (Jaskyňa pod Kalváriou č.2)

Predajná 3 (Jaskyňa pod Kalváriou č.3)

Predajná 4

Puklinová horná jaskyňa

Riečna jaskyňa

Smradľavá jaskyňa

Svinárka

Travertínová jaskyňa vo Vajskovej

Večernica

Vlčia jama (Zámostská tunelová jaskyňa)

Zámostie 1

Zámostie 2

Zámostie 3

Zámostie 4

Zámostie 5

Podcelok Bystrianske podhorie

Bystrianska jaskyňa-Nová Jaskyňa

Bystriansky závrt

Diera v Potôčkach I

Diera v Potôčkach II

Hlboká jaskyňa

Horná jaskyňa

Chalupkova jaskyňa (Jaskyňa pri ceste)

Jaskyňa na ceste

Jaskyňa nad cestou

Jaskyňa nad Hlbokou

Jaskyňa pod hradiskom

Jaskyňa pod Starou jaskyňou (Jaskyňa pod Starou Bystrianskou jaskyňou s oknom)

Jaskyňa pod Svibovou

Jaskyňa v brale I

Jaskyňa v kameňolome Potôčky 1 a 2

Jaskyňa v kameňolome Potôčky 3

Jaskyňa v ponore (Udiera dolná, Udiery II)

Jaskyňa v Príslope

Jaskyňa v závrte

Jaskyňa vo Vŕškoch

Javorová vyvieračka

Kľučková dierka

Konská jaskyňa

Kostnica

Líščia diera (Líščia jaskyňa)

Mločí závrt

Mýtska jaskyňa (Štiavnička)

Okno (Jaskyňa v brale II)

Pavúčia jaskyňa (kataster obce Horná Lehota)

Pavúčia jaskyňa (kataster obce Valaská)

Pivnica 2

Pivnica 3

Pivnica 4

Pod Varguľou 1

Pod Varguľou 2

Poľovnícka trhlina

Prepadlisko na Valaskej

Pri diere (U diery, Udiera)

Puklinová jaskyňa

Puklinová jaskyňa (Jaskyňa v brale III)

Riavka

Sonda nad Potôčkami

Sonda Veverica

Starý výver

Studená diera

Teplá diera

Trhlina v Prostrednom vrchu

Valachova pivnica

Varguľa

Vierka

Zimné slnko (Sonda pod Svibovou, Koreňová jaskyňa)

Železná jaskyňa

Podcelok Heľpianske podolie

Dudlavá skala

Dudlavá skala malá

Dudlavá skala menšia

Jaskyňa pod smrekom

Jaskyňa v doline (Jaskyňa pri murovanom mlyne, Grúň)

Jaskyňa vo vodojeme

Márnikova jaskyňa

Ploská jaskyňa pod Grúňom

Švajkova jaskyňa I (Gigadzova jaskyňa, Jaskyňa č.67, Jaskyňa pri stožiari)

Švajkova jaskyňa II (Jaskyňa č.68)