Malá Fatra (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Malá Fatra sa nachádza celkom 235 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Krivánska Fatra je to 104 jaskýň (v časti Rozsutce 15, v časti Štefanovská kotlina 1, v časti Krivánske Veterné hole 79 a v časti Osnica 9 jaskýň) a v podcelku Lúčanská Fatra je to 131 jaskýň (v časti Lúčanské Veterné hole 103, v časti Kýčery 16 a v časti Kľak 12 jaskýň).

Podcelok Krivánska Fatra

Časť Rozsutce

Gotická škára pod Oltárom

Jaskyňa pod Červenou

Jaskyňa pod Vencovou skalou

Jaskyňa v Ďurkových skalách

Jaskyňa v Hladkom grúniku 1 (Pod Uhlom 1)

Jaskyňa v Hladkom grúniku 2 (Pod Uhlom 2)

Krasová dutina pod Červenou

Krasová puklina pod Bobotami

Krasový komín pri Vencovej

Kryštálová jaskyňa

Medvedí brloh v Rozsutci I

Medvedí brloh v Rozsutci II

Previs pod Vencovou

Sonda pod Vencovou

Za Polkovou

Časť Štefanovská kotlina

Rozlámaná jaskyňa

Časť Krivánske Veterné hole

Abri pri sonde

Adamova jaskyňa (Osmička, Sonda č.8)

Asta

Belá 1 (B-I, Jaskyňa vedľa Tarzanej cesty)

Belá 3 (B-III., Jaskyňa za hrebienkom)

Belá 4 (B-IV, Jaskyňa salamandier)

Belá 6 (B-VI., Jaskyňa pod veterným hrebeňom)

Belá 7 (Tesná jaskyňa)

Belá 8 (B-VIII, B-III, Jaskyňa spadnutého lístia, Patyková jaskyňa)

Belá 9 (B-IX.)

Belá 10 (B-X., Pastierova jaskyňa)

Belá 11 (B-IVa., Diera nad Líščou priepasťou)

Belská vyvieračka

Bivaková jaskyňa

Deravá skala

Devina

Estavela (Estavela vo Vrátnej)

Floriánka

Henrieta

Horné okno v Opukách

Huba

Chladná diera (Belá 2, B-II.)

Jaskyňa jesenného vetra

Jaskyňa na Prepadliskách

Jaskyňa nad vyvieračkou

Jaskyňa paroháčov

Jaskyňa pod bralom

Jaskyňa pod krasovým komínom

Jaskyňa pod Veľkým Kriváňom 1 (VK-1)

Jaskyňa pod Veľkým Kriváňom 2 (VK-2)

Jaskyňa predátora

Jaskyňa pri Osmičke (CH-1, Nádeje)

Jaskyňa v Bielych skalách

Jaskyňa v brale nad červeným smrekom

Jaskyňa v Myšačke

Jaskyňa v Spodkoch

Jaskyňa vo vyvieračke

Jašteričia priepasť I (Javorina 1)

Jašteričia priepasť II (Javorina 2)

Jašteričia priepasť III (Javorina 3)

Jožova jaskyňa

Junácka pasovačka (Jaskyňa pod Vencovou oproti Ťave)

Komínová jaskyňa

Kukurišova jaskyňa (Kukuriška)

Ľadový dych Kriváňa

Líščia priepasť (Belá 5, B-V)

Malá jaskyňa I

Malá jaskyňa II

Malokrivánska priepasť (Priepasť pod Malým Fatranským Kriváňom)

Marekova priepastka WC1

Medvedí brloh v Stratenci

Medvedí brloh v Suchom

Medvedia jaskyňa I

Medvedia jaskyňa II (Wratnuella)

Milka

Pekelne šťastná vyhliadka

Prahová jaskyňa

Priepasť neprajníkov

Priepasť pána Caloina

Priepasť pod Snilovským sedlom

Priepasť v Kraviarskom

Priepasť v Prostej I

Priepastka nad vzdušným vodopádom

Puklina pod Malokrivánskou priepasťou

Puklinová jaskyňa

Pyritová sonda (Fondrkova sonda)

Sonda pod stenou

Sonda polygón

Sonda 9 vo Vrátnej

Stará stratenecká jaskyňa (Orlie hniezdo)

Stratenecká priepasť (Kostol)

Štrichy

Šupicova jaskyňa

Tomaňova jaskyňa

Veľká trhlina v Opukách (Veľká puklina v Opukách)

Vtáčia jaskyňa oproti Sokolej veži

Zasypaná priepasť (Prostá II)

Zasypaná priepasť na Plešeli

Záškolácka jaskyňa

Časť Osnica

Brloh nad Vápenicou

Jaskyňa v brale (Partizánska jaskyňa)

Jaskyňa v Brezinách

Jaskyňa v Kačove

Jaskyňa v Pivničiskách 1

Jaskyňa v Pivničiskách 2

Jaskyňa v Pivničiskách 3

Pivničiská úzka

Ponorová jaskyňa (Ponor pod Magurkou)

Podcelok Lúčanská Fatra

Diera v Krakove

Časť Lúčanské Veterné hole

Abra s komínom

Bezodný komín

Dažďová jaskyňa

Dedova jaskyňa

Diera pri chodníku

Dolná priepasť v Kováčovej skale

Dračia diera v Goleštaine

Emilova jaskyňa

Farebná jaskyňa

Hoblíková jaskyňa (H-1)

Hoblíková jaskyňa nad abrou

Horná priepasť v Kováčovej skale

Hradná 1

Hradná 2

Hradná 3

Hradná 4

Hradná 5 (Ponorová jaskyňa)

Hradná 6 (Salamandrová jaskyňa)

Hradná 7 (Tunelová jaskyňa)

Jaskyňa Dabra

Jaskyňa Ka

Jaskyňa na rohu

Jaskyňa nad Farebnou

Jaskyňa nad malachitovou skalou

Jaskyňa nad mokrým kútom

Jaskyňa nad Plazivou (Kunova štrbina)

Jaskyňa nad sutinovým kužeľom (Tulácka jaskyňa, Falošná jaskyňa Oko)

Jaskyňa pentagon

Jaskyňa pod Bielou vežou 1

Jaskyňa pod Bielou vežou 2

Jaskyňa pod Bielou vežou 3

Jaskyňa pod Bielou vežou 4

Jaskyňa pod Farebnou

Jaskyňa pod kaplnkou

Jaskyňa pod Ostrou 1

Jaskyňa pod Ostrou 2

Jaskyňa pod Ostrou 3

Jaskyňa pod skalnou bránou

Jaskyňa pod vyhliadkou

Jaskyňa s komínom

Jaskyňa v Dedovej skale

Jaskyňa v Ementáli 2 (Puklinová jaskyňa)

Jaskyňa v Ementáli 3 (Jaskyňa vedľa Veľkej 1)

Jaskyňa v Ementáli 4 (Jaskyňa anastomóz)

Jaskyňa v Ementáli 5 (Divoké oči)

Jaskyňa v Ementáli 6 (Motýlia jaskyňa)

Jaskyňa v Ementáli 7 (Citrónová jaskyňa)

Jaskyňa v Ementáli 8 (Malý dóm)

Jaskyňa v Ementáli 9 (Kútovka oproti malému dómu)

Jaskyňa v Ementáli 10 (Jaskyňa medzi hrebienkami)

Jaskyňa v Hoblíku 2 (H-2, Dvojka)

Jaskyňa v Hoblíku 4 (H-4)

Jaskyňa v Kňahynej dolinke 2

Jaskyňa v skalnej stene

Jaskyňa vo veľkom previse

Jazvečia jaskyňa (Plazivá jaskyňa)

Jazvečia jaskyňa v Dedovom vrchu

Kakaové oči

Kaverna pod bivakom

Kozolská jaskyňa I

Kozolská jaskyňa II

Kozolská južná 1

Kozolská južná 2

Kozolská južná 3

Kozolská južná 4

Kozolská južná 5

Kozolská južná 6

Krasový komín pod Medveďou

Kuneradská jaskyňa I

Kuneradská jaskyňa II

Kuneradská jaskyňa III

Kuneradská jaskyňa nad zastávkou

Lipová jaskyňa

Malá abra pod Bielou vežou

Matúšová jaskyňa

Medvedí brloh v Kozly

Oko (Dúpna skala, Opálená skala)

Orlie hniezdo

Ostrá 4

Ostrá 5

Ostrá 6 (Medvedia jaskyňa pod javorom)

Plazivka (Jaskyňa v kameňolome)

Polomská jaskyňa

Pracovná sonda Očko

Priepasť dvoch bláznov

Púčekova jaskyňa pod bralom (Jaskyňa v Hoblíku 3, H-3, Sonda v Bralovej skale)

Puklinová jaskyňa (Jaskyňa nad vyvieračkou)

Siedma brána

Slepá diera

Sonda CH2

Sonda na Dubnej skale (Sonda 2)

Sonda na lúčke

Stráňavská jaskyňa (Sonda pod Polomom, Bukovinského jaskyňa, Sokol I, II)

Syslia diera

Šachtená

Tunel v lome Dubná skala (Nová sonda na Dubnej skale)

Turská jaskyňa (Turie nad vodojemom)

Veľká abra pod Bielou vežou

Veľká jaskyňa v Ementáli 1 (Jaskyňa nad vodojemom)

Veľká portálová jaskyňa v Kňahynej dolinke

Višňovská jaskyňa

Výverová jaskyňa

Časť Kýčery

Bašta (Jaskyňa so skalnou bránou KP-4)

Diera pod Hlbokou jaskyňou

Ďurčianska jaskyňa (Jaskyňa pod Sokolom, Jaskyňa v Sokole I)

Hlboká jaskyňa (KP-3)

Jaskyňa na skalnej rímse

Jaskyňa salamandier vo veľkej abre

Jaskyňa v Dúpnej skale I (Jaskyňa pri potoku, Kamenná Poruba-KP-1 Jaskyňa Sokola II)

Jaskyňa v Dúpnej skale II (Lomená jaskyňa, KP-2)

Jaskyňa v Ďurčanke I (Frývaldská)

Jaskyňa v Ďurčanke II (Frývaldská špirálová 1)

Ľadová jaskyňa (Petrová úpäťová v Ďurčanke)

Náhodná diera

Petrová vetrová v Ďurčanke (Frývaldská pod jazvecom, Jaskyňa 8)

Pokladová jaskyňa (KP-5, Suchá jaskyňa)

Sopotná

Tesná diera v Ďurčanke (Frývaldská 9)

Časť Kľak

Jaskyňa v Dutej skale

Jaskyňa v kameňolome

Kivek

Košiarka

Previs v Kľaku

Priepasť v Kľaku

Žltá jaskyňa 1

Žltá jaskyňa 2 (ŽI-2)

Žltá jaskyňa 3

Žltá jaskyňa 4

Žltá jaskyňa 5

Žltá jaskyňa 6