Hornádska kotlina (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Hornádska kotlina sa nachádza celkom 44 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Hornádske podolie sú to 4 jaskyne a v podcelku Medvedie chrbty je to 40 jaskýň.

Podcelok Hornádske podolie

Chrasť

Jaskyňa pod previsom (Vítkovská diera)

Školská diera (Schulerloch, Karasova diera)

Tomášovská jaskyňa

Podcelok Medvedie chrbty

Drina

Dvojvchodová jaskyňa

Esovitá jaskyňa

Hlboká priepasť (Kosťová jaskyňa)

Hodkovská jaskyňa

Hradná jaskyňa

Jaskyňa nad chodníkom

Jaskyňa nad lesom

Jaskyňa pod borovicou (Pod sosnou)

Jaskyňa pod lipou

Jaskyňa pod vrcholom

Jaskyňa so závrtom

Jaskyňa v kúte

Jaskyňa v lome Pažic

Jaskyňa v rokline

Jaskyňa v závale

Kamenné mlieko (Nickamínková jaskyňa, Jaskyňa mäkkého sintra)

Ľadová jaskyňa na Dreveníku

Malá jaskyňa v lome Pažic

Malá ľadová jaskyňa

Medúzová jaskyňa

Netopieria jaskyňa

Nová priepasť

Ostrá hora

Peklo

Pleky (Puklinová jaskyňa na Dreveníku, Peklo)

Podhradská jaskyňa

Priepasť v depresii

Psia jaskyňa

Severná jaskyňa

Sobotisko

Strecha

Sutinová jaskyňa

Syslia jaskyňa

Šikmá jaskyňa

Šusterova jaskyňa (Šusterova priepasť)

Temná jaskyňa

Úzka jaskyňa

Veľká jaskyňa

Zvislá jaskyňa