Spišsko-šarišské medzihorie (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Spišsko-šarišské medzihorie sa nachádza celkom 11 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Ľubotínska pahorkatina je to 7 jaskýň, v podcelku Hromovec je to 1 jaskyňa a v podcelku Šarišské podolie sú to 3 jaskyne.

Podcelok Ľubotínska pahorkatina

Kamenica 1

Kamenica 2

Kamenica 3

Kamenica 4

Kamenica 5

Kamenica 6

Tunelová jaskyňa (Jaskyňa pri lome, K-1)

Podcelok Hromovec

Vlčie diery

Podcelok Šarišské podolie

Dunivá jaskyňa

Jazvečia jaskyňa v Rebrách

Vápenícka jaskyňa