Spišská Magura (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Spišská Magura sa nachádzajú celkom 3 jaskyne (údaj k 31.12.2017), všetky v podcelku Veterný vrch, v časti Ružbašské predhorie.

Podcelok Veterný vrch

Časť Ružbašské predhorie

Jaskyňa pod Skalkou (Jaskyňa v Skalke, Jaskyňa na skale)

Jaskyňa pod terasou

Jaskyňa v Čube