Veľká Fatra (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Veľká Fatra sa nachádza celkom 530 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Hôľna Fatra je to 62 jaskýň, v podcelku Bralná Fatra je to 268 jaskýň, v podcelku Zvolen sú to 4 jaskyne, v podcelku Lysec je to 59 jaskýň, v podcelku Šiprúň sú to 2 jaskyne, v podcelku Šípska Fatra je to 128 jaskýň a v podcelku Revúcke podolie je to 7 jaskýň.

Podcelok Hôľna Fatra

Balovská jaskyňa

Biela jaskyňa

Biela skala 1 (B-1)

Biela skala 2 (B-2)

Biela skala 3

Biela skala 5

Biela skala 6 (B-6)

Biela skala 7 (B-7)

Biela skala 8 (B-8)

Biela skala 9 (B-9)

Biela skala 10 (B-10)

Biela skala 11 (B-11)

Biela skala 12 (B-12)

Biela skala 13 (B-13)

Biela skala 14 (B-14)

Biela skala 15 (B-15)

Biela skala 16 (B-16)

Biela skala 17 (B-17)

Biela skala 18 (B-18)

Jaskyňa pod cestou

Jaskyňa pod suchým vrchom

Jaskyňa v Čerťazi

Jaskyňa v Dolnom Jelenci

Jaskyňa v Muráni I

Jaskyňa v Muráni II

Jaskyňa v žľabe

Jelenecká jaskyňa (Jaskyňa v Hornom Jelenci)

Jelenia jaskyňa (B-4)

Kanceľ (B-19)

Kýšky 1 (K-1)

Kýšky 2

Kýšky 3

Kýšky 4 (K-4)

Kýšky 5 (Jaskyňa pod Kýškami č.5)

Líščia diera (C-2)

Malá Labantova jaskyňa

Malá Turecká

Močidlá

Morňa (B-0)

Perušín 1

Perušín 2

Perušín 3

Pražská jaskyňa (S-8)

Predvrchol 1 (P-1)

Predvrchol 2 (P-2)

Predvrchol 3

Previs pri Liptovskej Revúcej

Priepasťová jaskyňa I

Priepasťová jaskyňa II

Puklinová jaskyňa v Bielej skale (B-20)

Suchá jaskyňa 3 (S-3)

Suchá jaskyňa 4 (S-4)

Suchá jaskyňa 5 (S-5)

Šikmá jaskyňa

Štrochy (Š-1, Priepastná jaskyňa Magura)

Štrochy 2

Štrochy 3 (Veľká rozsadlina)

Štrochy 4

Štrochy 5 (Rozsadlina s dilatometrom)

Veterná jaskyňa

Vojenská jaskyňa

Závrt v Čerťazi

Podcelok Braľná Fatra

Aktívna Túfna

Bahnitá jaskyňa (V-13)

Bakalárska jaskyňa

Beznádejná jaskyňa (D-7, Puklinová jaskyňa)

Biela jaskyňa (VA-7)

Biela voda

Blatnická jaskyňa (Kuchynka, Nocľaháreň, BT-2)

Čakáreň (H-9)

Čertov zrázok 1

Čertov zrázok 2 (ČZ-2)

Čertov zrázok 3

Čertov zrázok 4

Čertov zrázok 5

Čertova diera (H-6)

Čižma

Danubitová jaskyňa (B-54)

Dedošová I (D-1)

Dedošová II (D-2)

Dekretova jaskyňa

Diera pri Klepci

Diera pri prameni 1 (PG-8)

Diera pri prameni 2 (PG-9)

Diera pri prameni 3 (PG-10)

Diera v Dedošovej

Diera v Muráni (Nová jaskyňa pri Nezábudke)

Diera v Štrochoch (Š-13)

Dierový previs (VS-4)

Dolná Mažarná (VA-11)

Dolná stĺpová (VA-1)

Dolná Túfna

Dolný čierny previs (Š-2)

Dúpna jaskyňa I (P-1, Dolná Dúpna)

Dúpna jaskyňa II (P-2, Horná Dúpna)

Fialova jaskyňa

Folkušová 1 (F-1)

Guľôčková jaskyňa (PG-4)

Harmanecká jaskyňa (Izbica)

Havranová 4 (4-H)

Holubäcia jaskyňa (BT-5)

Horná Dedošová

Horná jaskyňa

Horná stĺpová (VA-2)

Horná Túfna (Horná Tufová)

Horný čierny previs (Š-4)

Hubná 2 (H-2)

Hubná 3 (3-MH)

Hubná 4 (H-4, 4-MH)

Hubná 5 (H-5, 5-MH)

Hubná 7 (H-7, 7-MH)

Hubná 12 (H-12)

Húsenica

HV-1

HV-2 (Skalné okno)

HV-3

HV-4

HV-5

HV-6

Jánošíková jaskyňa

Janova chyža

Jaskyňa bez názvu (Š-9)

Jaskyňa Izabely Textorisovej (HA-5, Havranová)

Jaskyňa na Kočarovej (BT-6)

Jaskyňa na prelome (H-13)

Jaskyňa na terase

Jaskyňa na Vôdkach (KD-2)

Jaskyňa na Vyhni (Piesková, Piesočná)

Jaskyňa nad cestou

Jaskyňa nad Čakárňou (H-10)

Jaskyňa nad Malou šikmou puklinou

Jaskyňa nad občasným výverom vôd

Jaskyňa nad potokom (G-2, Jaskyňa pri vode)

Jaskyňa nad sutinou (H-11)

Jaskyňa nad Textorisovou

Jaskyňa nad Uhliskami

Jaskyňa nádeje

Jaskyňa oproti Vrátnej (D-6)

Jaskyňa pod cestou

Jaskyňa pod Muráňom

Jaskyňa pod Ostrou 1

Jaskyňa pod Ostrou 2

Jaskyňa pod Pekárovou (G-3)

Jaskyňa pod Rakytovom

Jaskyňa pod salašom (D-3, Skalné diery v Dedošovej)

Jaskyňa pod Textorisovou 1

Jaskyňa pod Textorisovou 2

Jaskyňa pod Tunelovou

Jaskyňa pod vežou (V-12, Nová guľôčková, V-13, Sintrová jaskyňa V-14)

Jaskyňa poniže Vrátnej (D-4)

Jaskyňa pri chate Hubná

Jaskyňa pri chodníku

Jaskyňa pri moste (H-8)

Jaskyňa pri Ťavej skale (VS-1)

Jaskyňa tunelová

Jaskyňa v Čiernej doline

Jaskyňa v Lopatách (Črchľa)

Jaskyňa v Ľubenej (G-5)

Jaskyňa v nemeckých báňach

Jaskyňa v prepadlisku

Jaskyňa v Rakšianskej doline

Jaskyňa v skalnej terase

Jaskyňa v Túfnej nad horárňou

Jaskyňa v úžľabine (Jaskyňa v žľabe, P-3)

Jaskyňa v Žarnovickej doline

Jaskyňa vo Vrátnej 1 (VR 1)

Jaskyňa vo Vrátnej 2 (VR 2)

Jaskyňa vo Vrátnej 3 (VR 3)

Jaskyňa vo Vrátnej 4 (VR 4)

Jaskyňa vo Vrátnej 6 (VR 6)

Jaskyňa vo Vrátnej 7 (VR 7)

Jaskyňa vo Vrátnej 8 (VR 8)

Jaskyňa vo Vrátnej 10 (VR 10)

Jaskyňa vo Vrátnej 11 (VR 11)

Jaskyňa vo Vrátnej 12 (VR 12)

Jaskyňa vo Vrátnej 13 (VR 13)

Jelenia jaskyňa (VA-6)

Klepec (KD-1)

Koliba

Komín

Komín v Čremošnianskom tuneli I

Komín v Čremošnianskom tuneli II

Komín v Dedošovej

Krátka diera

Krkavčia jaskyňa

Krpcovo

Lastovičia jaskyňa 1 (Kamenné mlieko)

Lastovičia jaskyňa 2

Líščia diera pri Removej

Lôm (G-4, Jaskyňa v Lome)

Ľubená jaskyňa

Malá čierna jaskyňa (Š-3)

Malá jaskyňa (Š-6)

Malá klenbová jaskyňa (Š-8)

Malá medvedia jaskyňa

Malá pivnica

Malá šikmá puklina (Š-11)

Mažarná (Jaskyňa v Tlstej, Mažiarna, VA-9)

Medvedí brloh

Medvedí brloh 1 nad jaskyňou Nádeje

Medvedí brloh 2 nad jaskyňou Nádeje

Mokrá jaskyňa

Muráň 1 (M-1)

Muráň 2 (M-2)

Muráň 3 (M-3)

Nad Konským dolom 1 (NKD 1)

Nad Konským dolom 2 (NKD 2)

Nad Konským dolom 3 (NKD 3)
nad Konským dolom 4 (NKD 4)

Nenápadná jaskyňa

Nezábudka

NT-1

NT-2

NT-3

NT-5

Občasná vyvieračka pri Aktívnej Túfnej

Občasný výver vôd

Oblúková jaskyňa (Jaskyňa č.1-H, HA-1, Abri v Konskom dole)

Okno

Okno (Terasa, PG-3)

Partizánska jaskyňa (kataster Dolný Harmanec)

Partizánska jaskyňa (kataster Mošovce)

Pivnica

Pivnica pri Blatnici (BT-1)

Plazivá jaskyňa

Pod Vápenicou

Podmoľa v Širokej

Ponorová jaskyňa v Podflochovej doline (Bartoška, Čremošnianska jaskyňa)

Poschodová jaskyňa (BT-4)

Previs pod Ostrou

Previs pod strechou (TD-7)

Previs pod Úlohami

Previs v Uhlisku

Previs v závoze (TD-10)

Previsová jaskyňa

Priechodná jaskyňa

Priepasť pod Ostrou

Priepasť P-1

Priepasť v stene (Nová pri Nezábudke)

Prostredný grúň 1 (1-PG, Jaskynné diery vo Vlkanovej)

Prostredný grúň 2 (2-PG)

Prostredný grúň 6 (6-PG)

Prostredný grúň 7 (9-PG, PG-7)

Puklinová jaskyňa

Puklinová jaskyňa (Š-14, Na doline)

Racvalova doline I (R-1)

Rakytová

Rakytovo (Rakytovo-Lopaty)

Remová (P-4)

Rozsadlina na Uhliskách 1

Rozsadlina na Uhliskách 2

Ružový previs (V-14, Vrátna 3)

Salaš v previse

Salaš 1

Salaš 2

Samá diera (H-1)

Skalná brána v Havranovej (Tunel č.4)

Skalná brána v Hubnej

Skalný previs nad Dolnou Mažarnou (VA-10, Previs pod Mažarnou)

Sokolová

Sonda vo výduchu

Spálňa (BT-3)

Suchá diera

Suchá jaskyňa

Svetlý previs (TD-9)

Šikmá jaskyňa (Š-10)

Šípková Ruženka

Široká (G-1)

Široká jaskyňa (3-H)

Škáp 1 (S-1)

Škáp 2 (S-2)

Škáp 3 (S-3)

Škáp 4 (S-4)

Škáp 5 (S-5)

Škáp 6

Škáp 7 (S-7)

Škáp 8 (S-8)

Škáp 9 (S-9)

Štrbinová jaskyňa

Tajná jaskyňa (Š-7)

Tajná túžba

Tmavá dolina 1 (1-TD)

Tmavá dolina 2

Tmavá dolina 3

Tmavá dolina 4 (TD-4)

Tmavá dolina 5

Tmavá dolina 6

Tmavá dolina 8

Tmavá dolina 11 (Jaskyňa v závoze)

Trhlina pri chodníku

Tri diery v Dedošovej

Trojuholník (VA-8)

Tunelová jaskyňa (kataster Dolný Harmanec)

Tunelová jaskyňa (kataster Necpaly)

Tunelová jaskyňa (D-5)

V tuneli

Vápenica

Vápenná 3 (VA-3)

Vápenná 4 (VA-4)

Vápenná 5 (VA-5)

Večná túžba

Veľká medvedia jaskyňa

Veľká previsová jaskyňa

Veľká rozsadlina nad Uhliskami

Veľké Studienky 2 (VS-2)

Veľké studienky 2 (VS-3)

Veľký previs (V-18)

Ventarola v Širokej

Vrátna 1 (V-1)

Vrátna 2 (V-2)

Vrátna 3 (V-3)

Vrátna 4 (V-4)

Vrátna 5 (V-5)

Vrátna 6 (V-6, Piesková jaskyňa)

Vrátna 7 (V-7)

Vrátna 8 (V-8, Obývačka)

Vrátna 9 (V-9)

Vrátna 10 (V-10)

Vrátna 11 (V-11)

Vrátna 12 (V-11, V-12)

Vrátna 15 (V-15)

Vrátna 16 (V-16, Jaskyňa za vežou)

Vrátna 17 (V-17, Modrý previs)

Vrstvová jaskyňa (PG-5)

Vrstvová jaskyňa v Štrochoch (Š-12)

Výklenok (D-8)

Záturčianka (NT-4)

Zbojnícka jaskyňa

Zlámaná jaskyňa (Š-5)

Podcelok Zvolen

Hričkov

Jaskyňa nad Liptovskou Revúcou

Jaskyňa pod Prašivou

Podcelok Lysec

Brdce

Čičiareň (C-1)

Diera pod Kľakom

Diera pri jame

Diera v Dieli

Diera v Dolnom Malcove

Diera v Katovej skale

Diera v Malcove 1

Diera v Malcove 2

Diera 1 (D-1, Ementál)

Diera 2 (D-2)

Diera 5 (D-5)

Diera 7 (D-7)

Dolný Malcov (M-1)

Došná 3 (DO-3)

Došná 5 (DO-5)

Došná 6 (DO-6)

Došná 7 (DO-7)

Dvojitá diera (Č.7)

Havrania jaskyňa (Došná 4, DO-4)

Jánošíková jaskyňa (K-1, č.2)

Jaskyňa na Katovej skale 9

Jaskyňa nad chatou (DO-1)

Jaskyňa nad Smrekovom

Jaskyňa nad Tepličkou

Jaskyňa pod Kľakom

Jaskyňa salamandier (Jaskyňa pod Viechou)

Jaskyňa so závalom (Chliev, Došná 8)

Jaskyňa v žľabe (Č.4)

Jaskynná diera 5

Jaskynná diera 6

Javorina-Medvedia

Južná sonda

Katova jaskyňa

Katova studňa

Líščia diera I

Líščia diera II

Malcov 1

Malcov 2

Perlová jaskyňa (DO-2)

Priepasť na Chlme

Priepasť na Tisovom

Priepasťovitá jaskyňa (K-2, Č.3)

Sonda pri ohnisku

Sonda v Malcove (Malcov)

Suchá jaskyňa 1 (Veľká Suchá jaskyňa S-1)

Suchá jaskyňa 2 (S-2)

Suchá jaskyňa 6 (S-6)

Suchá jaskyňa 7 (S-7)

Suchá jaskyňa 8

Tesná plazivková diera

Venušina jaskyňa (D-4)

Zrútená jaskyňa (Č.8)

Žiarna jaskyňa 1 (Ž-1)

Žiarna jaskyňa 2 (Ž-2)

Žiarna jaskyňa 3 (Ž-3)

Žiarna jaskyňa 4 (Ž-4, Malá Žiarna)

Žiarna jaskyňa 5

Žlebiny

Podcelok Šiprúň

Jalová priepasť na Tlstej hore

Netopieria jaskyňa na Tlstej hore

Podcelok Šípska Fatra

Baraskulina jaskyňa

Biely dych

Bôrová priepasť

Brloh

Brodňanského jaskyňa

Bukovec

Črchlica

Čutkovská jaskyňa

Diera nad roklinou

Diera nad Rúrovitou jaskyňou

Diera pod kamennou ihlou

Diera pod Strednou

Diera pri Hornej Zvonici

Diera v amfiteátri

Diera vedľa Hornej

Diery nad Ľadovou v Šípe

Dolná jaskyňa v Majde-Lieští (Kačia jaskyňa č.3)

Fedorov 1 (Trojuholníková)

Fedorov 2 (Ypsilonka)

Hacienda

Horná jaskyňa v Majde-Lieští (Kačia jaskyňa č.1)

Horná Zvonica

Húšťa

Hýllova trhlina

Ivanove topánky

Jadronov sen

Jaskyňa na Šípe (Okrúhla skala)

Jaskyňa nad Fedorovom

Jaskyňa nad skladom dreva

Jaskyňa pod kabínkou

Jaskyňa pod Kopou

Jaskyňa s komínom

Jaskyňa s náradím

Jaskyňa so skobou

Jaskyňa udavačov (Zavalená jaskyňa)

Jaskyňa v Čebrati

Jaskyňa v Čertovej skale (Ľubochnianska jaskyňa)

Jaskyňa v Havránkach 1

Jaskyňa v Havránkach 2

Jaskyňa v Havránkach 3

Jaskyňa v Havránkach 4

Jaskyňa v Havránkach 5

Jaskyňa v Havránkach 6

Jaskyňa v Havránkach 7

Jaskyňa v Havránkach 8

Jaskyňa v Hrdoši 2

Jaskyňa v Hrdoši 3

Jaskyňa v Hrdoši 4

Jaskyňa v Hrdoši 5

Jaskyňa v Hrdoši 6

Jaskyňa v Hrdoši 7

Jaskyňa v Hrdoši 8

Jaskyňa v Hrdoši 9

Jaskyňa v Hrdoši 10

Jaskyňa v Hrdoši 11

Jaskyňa v Hrdoši 12

Jaskyňa v Hrdošnej skale (Žaškovská jaskyňa)

Jaskyňa v Kope nad Kraľovanmi

Jaskyňa v Korbeľke (Jaskyňa č.3)

Jaskyňa v Kraľovianskej kope 1

Jaskyňa v Kraľovianskej kope 2

Jaskyňa v Kraľovianskej kope 3

Jaskyňa v Kraľovianskej kope 4

Jaskyňa v Kraľovianskej kope 5

Jaskyňa v Kraľovianskej kope 6

Jaskyňa v Kraľovianskej kope 7

Jaskyňa v Kraľovianskej kope 8

Jaskyňa v Kraľovianskej kope 9

Jaskyňa v Kraľovianskej kope 10

Jaskyňa v Kraľovianskej kope 11

Jaskyňa v Kraľovianskej kope 12

Jaskyňa v Kraľovianskej kope 13

Jaskyňa v Panskom háji

Jaskyňa v stenách

Jaskyňa v stene v Hrdoši

Jaskyňa v tuneli

Jaskyňa v Žľabinách 1

Jaskyňa v Žľabinách 2

Jaskyňa v Žľabinách 5

Jaskyňa v Žľabinách 6

Jaskyňa veľkých puklín

Jaskyňa vo Veľkej skale

Jazerná jaskyňa

Kabínková jaskyňa

Kamenný stan

Kaverna pri stožiari

Kederská priepasť

Kliešťová jaskyňa

Kraľovianska dolná jaskyňa v Sokole

Kraľovianska horná jaskyňa v Sokole

Kraľovianska jaskyňa v Sokole (Kraľovianska stredná jaskyňa)

Krpelianska jaskyňa

Ľadová jaskyňa v Šípe (Jaskyňa v Šípe pri Žaškove)

Ľudmila v Šútovskom lome

Malá medvedia jaskyňa

Malá riečna jaskyňa

Medvedia priepasť (Priepasť pri lome)

Meškovo 4

Meškovo 6

Meškovo 7

Obyvák

Previs v Čertovej skale

Priechodná rúra

Priepasť na Meškove (Veľká priepasť na Meškove, M-2)

Priepasť pod Hubou

Priepasť s miskou

Priepasť v sedle pri Zvonici

Priepasť v Žľabinách 4

Priepastná jaskyňa v Žlabinách 3

Prievanová priepasť

Puklina pískajúce buky

Puklinová priepasť na Meškove (M-3)

Rákytie

Rebríková jaskyňa

Rúrovitá jaskyňa (Jaskyňa pod skalou)

Salamandria priepasť (M-1)

Sitekov sen

Sonda nad novým tunelom (Jaskyňa nad novým tunelom)

Spomienková priepasť

Stankovianska jaskyňa

Stredná jaskyňa v Majde-Lieští (Kačia jaskyňa č.2)

Škutova komora

Tri terasy

Zákopová jaskyňa v Sidorove

Záskalie-Mokraď

Závalová jaskyňa na Meškove (M-5)

Zbojnícka diera

Zvonica

Podcelok Revúcke podolie

Jaskyňa pod Bukovinou

Jaskyňa v lome pri Bielom potoku

Jaskyňa vo Vlčej skale 1

Jaskyňa vo Vlčej skale 2

Jaskyňa vo Vlčej skale 3

Netopieria jaskyňa

Závrt na Jaziercach (TJB-3)