Vtáčnik (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Vtáčnik sa nachádza celkom 10 jaskýň (údaj k 31.12.2017), všetky v podcelku Vysoký Vtáčnik.

Podcelok Vysoký Vtáčnik

Brložné 1

Brložné 2

Brložné 3

Brložné 4

Brložné 5

Brložné 6

Brložné 7

Brložné 8

Rozsadlinová priepasť I

Rozsadlinová priepasť II