Zvolenská kotlina (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Zvolenská kotlina sa nachádza celkom 44 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Zvolenská pahorkatina je to 6 jaskýň, v podcelku Bystrické podolie sú to 3 jaskyne, v podcelku Bystrická vrchovina je to 16 jaskýň a v podcelku Ponická vrchovina je to 19 jaskýň.

Podcelok Zvolenská pahorkatina

Borová hora (Nahaj baňa)

Jaskyňa pod Kalinovcom

Jazvečia jaskyňa

Ponická jaskyňa

Ponor (Ponor 1.mája)

Sádrovcová jaskyňa

Podcelok Bystrické podolie

Jaskyňa pod Igovom

Jaskyňa v Stupách

Laskomerská priepasť

Podcelok Bystrická vrchovina

Bôrové (Bôrovec)

Drienka (Driekyňa)

Hanoška

Jaskyňa pískavého Jana (Ľubietovská jaskyňa)

Jazvečia v Driekyni

Mariana

Môlčanská jaskyňa

Pokladová jaskyňa

Ponor pri senníku

Ponor UDS (Ponor u divých svíň)

Priepasť na Drienku (Starý Drienok)

Sonda v závrte

Starý Drienok

Suchá voda

Šalkovská jaskyňa (Valentka)

V závrte

Podcelok Ponická vrchovina

Biely potok (Oravecká fosílna vyvieračka, Biela voda)

Feďova jaskyňa

Jaskyňa lovca medveďov

Jaskyňa pri šachte

Kamenný mlyn

Kečka

Líščia diera (Pri Oraveckom žriedle)

Marianova jaskyňa 1

Marianova jaskyňa 2

Medená jaskyňa (Diviačia jaskyňa)

Oravecká vyvieračka (Oravecké žriedlo)

Paleoportál

Perla (Aragonitová jaskyňa)

Slepúchova diera

Štrbina

Trojitý závrt

Vŕbová priepasť (Ponický závrt)

Zamrznutá diera

Závrt pod Drienkom