Juhoslovenská kotlina (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Juhoslovenská kotlina sa nachádza celkom 53 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Ipeľská kotlina, v časti Pôtorská pahorkatina sú to 2 jaskyne, v podcelku Lučenská kotlina sú to 2 jaskyne (v časti Jelšovská pahorkatina 1 a v časti Poltárska pahorkatina 2 jaskyne) a v podcelku Rimavská kotlina je to 49 jaskýň (v časti Gemerské terasy 3 a v časti Licinská pahorkatina 46 jaskýň).

Podcelok Ipeľská kotlina

Časť Pôtorská pahorkatina

Pecna

Židova diera

Podcelok Lučenská kotlina

Časť Jelšovská pahorkatina

Jaskyňa pri Trenči

Časť Poltárska pahorkatina

Jaskyňa v maare

Podcelok Rimavská kotlina

Časť Gemerské terasy

Jaskyňa v štôlni Fortuna

Kamenná diera (Kölyuk, Manuhpest)

Morské oko (Meleg víz)

Časť Licinská pahorkatina

Cintorínska jaskyňa (Jaskyňa pri cintoríne)

Dolná mašianka jaskyňa (Spodná jaskyňa v Maši)

Dvojitá jaskyňa (Jaskyňa 9)

Dvojvchodová dutina

Eskala

Horná mašianska jaskyňa (Vrchná jaskyňa v Maši)

Hutnianska jaskyňa (Jaskyňa v Maši III, Roszygyári)

Jaskyňa pri Mlynskom jarku (Malomgáti brlang)

Jaskyňa pri potoku (SE-3)

Jaskyňa v doline Drienovského potok

Jaskyňa 6

Jaskyňa 7

Levártska jaskyňa (Strelnická jaskyňa)

Levártska jaskyňa sonda 1

Levártska jaskyňa sonda 3

Levártska jaskyňa sonda 4

Levártska kaplnka

Levártska priepasť

Líščia nora

Malá hutnianska jaskyňa (Malá jaskyňa Rossgyári)

Malá vrstevná jaskyňa (SE-4)

Meliatska jaskyňa I

Meliatska jaskyňa II (Jaskyňa pri Nagy-szög)

Mlynská jaskyňa (Jaskyňa na mlynskom vrchu)

Okienko

Okrúhla dutina (Jaskyňa 2)

Pekelná diera (Pokol lyuk)

Peško (Peskő)

Peškovská rúra

Podozrivá puklina (Jaskyňa 3)

Priepasť na Mlynskom vrchu

Prievanová puklina

Puklina pod bralom (Jaskyňa 4)

Relikt nad Peško

Skalická jaskyňa

Skalná dutina v Maši

Skerešovská jaskyňa (Jaskyňa v Šteňacom vŕšku)

Sovia jaskyňa (Bagoly lyuk)

Spodná jaskyňa (Peskő II, Malá jaskyňa)

Studnica

Studnica 2

Škrapová jaskyňa

Šlosiarova jaskyňa (Levártska jaskyňa sonda 2)

Tunelík

Veľká vrstevná jaskyňa (SE-5)

Zanesený meander