Žilinská kotlina (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Žilinská kotlina sa nachádza celkom 1 jaskyňa (údaj k 31.12.2017). Nachádza sa v podcelku Rajecká kotlina.

Podcelok Rajecká kotlina

Jaskyňa pod Hôrkami