Kozie chrbty (Jaskyne)

V geomorfologickom celku Kozie chrbty sa nachádza celkom 112 jaskýň (údaj k 31.12.2017). Z toho v podcelku Važecký chrbát je to 76 jaskýň a v podcelku Dúbrava je to 36 jaskýň.

Diera v dolinke Zápoľná

Jaskyňa Biely Váh 2

Podcelok Važecký chrbát

Brada (Chladová jaskyňa, Priepasť v Klimberku)

Brloh v Skalnej dolinke

Diera na Hradskej hore

Diera nad Pod Úpnou

Diera nad portálom (Diera nad previsom)

Diera Pod Úpnou

Diera v Maši

Horná nádrž 1 (HN-1)

Horná nádrž 2 (HN-2)

Horná nádrž 3 (HN-3)

Horná nádrž 4 (HN-4)

Horná nádrž 5 (HN-5)

Hrádocká jaskyňa 1

Hrádocká jaskyňa 2

Hrádocká jaskyňa 3

Jaskyňa nad železničkou (DŠM-2)

Jaskyňa pod Havránkou

Jaskyňa Pod Úpnou

Jaskyňa pri Janoškovom domove

Jaskyňa v brale

Jaskyňa v Dúbrave 1 (Dúbrava)

Jaskyňa v Dúbrave 2

Jaskyňa v Dúbrave 3

Jaskyňa v kaňone Čierneho Váhu

Jaskyňa v skale

Jaskyňa v Sovej skale

Jaskyňa za letohrádkom 1

Jaskyňa za letohrádkom 2

Jaskyňa za letohrádkom 3

Jazvečí hrad v Skalnej dolinke

Jazvečia nora

Kanál v Skalnej dolinke

Kanálová pri Pivnici

Konská diera (Dračia diera, Čertova diera, Sikorova jama)

Kováčová diera

Krasová dutina 1 (P-1)

Krasová dutina 2 (P-2)

Krasová dutina 3 (P-3)

Krasová dutina 4 (P-4)

Krieslo

Líšči brloh pri Pivnici

Líščia diera (Sonda v ponornom závrte)

Líščia diera pri Pivnici

Líščia diera vo Vachtárovej (Diera vo Vachtárovej, Detský úkryt)

Líščie diery

Malá jaskyňa (DŠM-3)

Nepravá jaskyňa

Občasný výver

Okrajová jaskyňa

Omyl

Petránova jaskyňa

Pivnica

Pivnica v údolí Čierneho Váhu (Pivnica pri Svaríne)

Pobrežná jaskyňa

Ponor na Muroch

Portál

Previs

Previs v Skalnej dolinke

Riť Uhorska

Skladisko

Šramkula 1

Šramkula 2

Šramkula 3

Štipcová 1

Štipcová 2

Štipcová 3 (Krakovská jaskyňa)

Tunel Pod Úpnou

Tunel v Hrádockej hore

Tunel v Skalnej dolinke

Važecká jaskyňa

Zámčisko

Zápoľná (DŠM-1)

Zasypaná jaskyňa

Závrt s prievanom

Podcelok Dúbrava

Brloh

Cigánsky komín (Priepasť Ždiarec, Priepasť nad Spišskou Teplicou, Psíkova)

Jaskyňa pod javorom

Jaskyňa pri mlyne

Jaskyňa v záreze 1 (Líščia jaskyňa, Štrba 1)

Jaskyňa v záreze 2

Jaskyňa v záreze 3

Jaskyňa v záreze 4

Jaskyňa v záreze 5

Jaskyňa za skalou

Krátka jaskyňa

Lopušná jaskyňa 1

Lopušná jaskyňa 3

Lopušná jaskyňa 4

Lučivnianska jaskyňa 1 (Dlhá diera)

Lučivnianska jaskyňa 2 (Jaskyňa v prednom Kolembergu, Jaskyňa Pivnica pri Lučivnej)

Lučivnianska jaskyňa 3

Lučivnianska jaskyňa 4 (Chladová jaskyňa)

Lučivnianska jaskyňa 5

Lučivnianska jaskyňa 6 (Puklinový otvor-prepadlisko)

Mengusovská jaskyňa (Ponor pod Kimbergom)

Paliesky 1

Paliesky 2

Paliesky 3

Paliesky 4

Paliesky 5

Paliesky 6

Paliesky 7

Pod jamami

Puklinová jaskyňa I

Puklinová jaskyňa II

Sonda nad Lučivnianskou jaskyňou 1 (Za Kolembergom)

Suchá diera (Nízka jaskyňa)

Tunelová jaskyňa (Lopušná jaskyňa 2)

Zasypaná jaskyňa

Zasypaná priepasť