Socha svätého Vendelína v Nevericiach

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa pri chodníku smerujúcom do kostola, ktorý dali koncom 19.storočia postaviť k bývalému drevenému mostu veľkostatkári Matiašovský, Emdrődy, Conlergner a Kubínyi. Jeden z patrónov ich majetkov. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier. Ľudovo-barokový štvorboký pilier pod sochou svätého Vendelína z roku 1785. Upravovaný bol v rokoch 1956 a 1996-1997. Nachádza sa na cintoríne pred kostolom. Socha. Originál ľudovo-barokovej sochy svätého Vendelína z konca 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1956 a 1996-1997. Nachádza sa v dome smútku. Kópia sochy. Kópia sochy svätého Vendelína z roku 1997. Autorom je Katedra reštaurovania VŠVU. Nachádza sa na cintoríne pred kostolom.

Socha svätého Jána Nepomuckého v Nevericiach

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa pri chodníku smerujúcom do kostola, ktorý dali koncom 19.storočia postaviť k bývalému drevenému mostu veľkostatkári Matiašovský, Emdrődy, Conlergner a Kubínyi. Jeden z patrónov ich majetkov. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Neskorobarokový štvorboký kamenný podstavec z 4.štvrtiny 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1956 a 1996-1997. Nachádza sa na cintoríne pred kostolom. Socha. Originál ľudovo-klasicistickej sochy svätého Jána Nepomuckého z 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1956 a 1996-1997. Nachádza sa v dome smútku. Kópia sochy. Kópia sochy svätého Jána Nepomuckého z roku 1997. Autorom je Katedra reštaurovania VŠVU. Nachádza sa na cintoríne pred kostolom.

Socha svätého Floriána v Nevericiach

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa pri chodníku smerujúcom do kostola, ktorý dali koncom 19.storočia postaviť k bývalému drevenému mostu veľkostatkári Matiašovský, Emdrődy, Conlergner a Kubínyi. Jeden z patrónov ich majetkov. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier. Štvorboký pilier pod sochou svätého Floriána v ľudovom charaktere z roku 1887. Upravovaný bol v rokoch 1956 a 1996-1997. Nachádza sa na cintoríne pred kostolom. Socha. Originál ľudovo-barokovej sochy svätého Floriána z konca 18.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1956 a 1996-1997. Nachádza sa v dome smútku. Kópia sochy. Kópia sochy svätého Floriána z roku 1997. Autorom je Katedra reštaurovania VŠVU. Nachádza sa na cintoríne pred kostolom.