Skupina Nyírség-Zatín

Kultúra spadá do medenej doby (eneolit)bronzovej doby do obdobia približne 2.900 p. n.l. – 2.300 p. n.l., konkrétne do obdobia mladej medenej doby (mladý eneolit) a čiastočne do starej (staršej) bronzovej doby. Charakteristický pre túto kultúru je nedostatok medených predmetov. Vyskytovala sa na východnom Slovensku v oblasti Východoslovenskej nížiny, Košickej kotliny a ojedinele na Spiši a severovýchodnom Slovensku. Pochádzala z južných častí Európy. Kultúra patrí do tzv. epišnúrového komplexu. Hlavný keramický tvar je džbán a misa. Najvýznamnejšie náleziská sú osady v lokalitách Pavlovce nad Uhom, Oborín (opevnené sídlisko s priekopami), Zatín, Žehra a žiarový hrob v Ižkovciach (prvýkrát je tu na Slovensku doložený pyraunos).