Gravettien

Kultúra je nazvaná podľa previsu La Gravette vo Francúzsku. Spadá do starej kamennej doby (paleolitu) do obdobia približne 30.000 p. n.l. – 20.000 p. n.l., teda do obdobia mladého (vrchného) paleolitu (obdobie tzv. lovcov mamutov). Je to vôbec najznámejšia paleolitická kultúra na Slovensku. Kultúru charakterizuje používanie kombinovaných viacúčelových štiepaných kamenných nástrojov. Prejavuje sa tendencia k mikrolitizácii, takže kamenné artefakty sa používali v kostených, resp. drevených rukovätiach. Industria je zastúpená zo štiepanej industrie gravettami, ďalej kostienkovými nožmi (dlátka), rydlami, nízkymi škrabadlami a hrubými archaickými tvarmi z miestnych surovín. Z kostenej, mamutovinovej a parohovej industrie sú zastúpené rozmanité predmety (ihly, lyžice, mlaty, harpúny, kopije, kopáče, kyjaky, drviče a podobne). Vrhacie a pracovné hroty sú kostienkového typu. Typickým znakom tejto kultúry v strednej a východnej Európe bolo zakladanie často rozsiahlych sídlisk – aglomerácií (Vlčkovce, Nové Mesto nad Váhom, Nitra, Cejkov, Kašov, Moravany nad Váhom) na vyvýšeninách so skládkami mamutích kostí pri týchto sídliskách, čo dokazuje, že išlo naozaj najmä o lovcov mamutov, ktorí lovili aj soby. Tieto aglomerácie pretrvali aj niekoľko tisíc rokov. Stavali sa príbytky z kostí a koží. Jaskyne sa osídľovali iba prechodne. V gravettiene možno nájsť zárodky umenia (rytiny kresieb v jaskyniach a na nástrojoch, umelecké predmety v podobe sošiek venuší, zvierat a rytín na kostiach), Z územia Slovenska je to napr. Moravianska venuša z Moravian nad Váhom (soška z mamutieho kla z obdobia 22.800 p. n.l.), ženský idol tvaru vulvy z Cejkova a viacero sošiek zvierat. Na území Slovenska sa kultúra vyskytovala na západnom aj východnom Slovensku. Významné náleziská sú z lokalít Gánovce, Cejkov, Nitra (polohy Čermáň, Jaskyňa pod hradom, úpätie Zobora, Horné Krškany), Nemšová, Nové Mesto nad Váhom, Vlčkovce, Moravany nad Váhom, Slaninova jaskyňa (najstarší gravettienský nález v strednej Európe), Trenčianske Bohuslavice (prejavy výrobného vŕtania), Kašov, Pruské, Plavecký Mikuláš, Zamarovce, Sládečkovce, Svodín, Košice-Barca, Hrčeľ, Zemplínske Jastrabie, Zemplín, Vyšné Nemecké, Vojnatina.