Levallois moustérien

Kultúra spadá do starej kamennej doby (paleolit) do obdobia približne 70.000 p. n.l. – 40.000 p. n.l., teda do obdobia stredného paleolitu. Nositeľom tejto kultúry je Homo neanderthalensis. V tomto období hustota sídlisk stúpla, typické boli šupinovo zahladené driapadlá. Osídlené boli aj predtým neosídlené polohy. Najvýznamnejšie nálezy z tejto kultúry na území Slovenska sú Bojnice (Prepoštská jaskyňa), Komjatice (osada), Kunov pri Senici, Sobotište, Prievidza (Mariánsky vŕšok), Laborecká vrchovina, Bikoš pri Prešove a Veľkom Šariši, Žiar nad Hronom (osada a ložiská limnokvarcitov).