Kostolacká skupina

Najmladšie obdobie badenskej kultúry spadá do medenej doby (eneolit) do obdobia približne 2.900 p. n.l. – 2.300 p. n.l., konkrétne do mladej medenej doby (mladý eneolit). Najsevernejší výskyt tejto skupiny badenskej kultúry bol zistený na južnom Slovensku v pruhu pozdĺž Dunaja (Iža). Charakteristický pre túto kultúru je nedostatok medených predmetov. Vyskytovala sa na juhu západného a stredného Slovenska. Pochádzala zo Srbska. Z tejto kultúry pochádza najmä výzdoba kolkovaním so vzorom šachovnice a z keramiky typické slavónske misy s dutou nožičkou, misy s pretiahnutým hrdlom, tanierovité misy a amfory s valcovitým hrdlom. Pochovávalo sa kostrovýmžiarovým pohrebným rítom. Najvýznamnejšie náleziská sú Patince a Iža.